ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
13/08/2012 Betriebswissenschaften [de] การออกเสียง : Betriebswissenschaften 0 โหวต
13/08/2012 Religionswissenschaften [de] การออกเสียง : Religionswissenschaften 0 โหวต
13/08/2012 Rechtswissenschaften [de] การออกเสียง : Rechtswissenschaften 0 โหวต
11/08/2012 brudevalsen [da] การออกเสียง : brudevalsen โดย deurs
23/07/2012 Kapuzinerkirche [de] การออกเสียง : Kapuzinerkirche โดย ThomasP
23/07/2012 Ösi [de] การออกเสียง : Ösi โดย ThomasP
23/07/2012 ostisraelisch [de] การออกเสียง : ostisraelisch โดย Thonatas
21/07/2012 westisraelisch [de] การออกเสียง : westisraelisch 0 โหวต
21/07/2012 Spenderorgan [de] การออกเสียง : Spenderorgan 0 โหวต
21/07/2012 Charakterstärke [de] การออกเสียง : Charakterstärke 0 โหวต
21/07/2012 black-hearted [en] การออกเสียง : black-hearted โดย mightymouse
21/07/2012 summtest [de] การออกเสียง : summtest 0 โหวต
21/07/2012 Hirnamputierte [de] การออกเสียง : Hirnamputierte 0 โหวต
02/07/2012 magtmisbrug [da] การออกเสียง : magtmisbrug โดย hsaietz
13/05/2012 glæder [da] การออกเสียง : glæder โดย olfine
10/05/2012 orange [da] การออกเสียง : orange โดย olfine
07/05/2012 bopæl [da] การออกเสียง : bopæl โดย bjoarn
07/05/2012 grevinde [da] การออกเสียง : grevinde โดย bjoarn
07/05/2012 greve [da] การออกเสียง : greve โดย bjoarn
07/05/2012 Isabella [da] การออกเสียง : Isabella โดย bjoarn
07/05/2012 Joséphine [da] การออกเสียง : Joséphine โดย hsaietz
26/04/2012 anetavle [da] การออกเสียง : anetavle โดย deurs
26/04/2012 broder [da] การออกเสียง : broder โดย deurs
15/04/2012 strudsen [da] การออกเสียง : strudsen โดย bjoarn
15/04/2012 strudser [da] การออกเสียง : strudser โดย bjoarn
15/04/2012 struds [da] การออกเสียง : struds โดย bjoarn
28/02/2012 genkende [da] การออกเสียง : genkende โดย Prelude
22/02/2012 alsidig [da] การออกเสียง : alsidig โดย hendel
22/02/2012 brag [da] การออกเสียง : brag โดย hendel
22/02/2012 dukke [da] การออกเสียง : dukke โดย hendel