ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2009 Eminem [en] การออกเสียง : Eminem 0 โหวต
12/09/2009 symbol [en] การออกเสียง : symbol 0 โหวต
12/09/2009 cave [en] การออกเสียง : cave 0 โหวต
12/09/2009 synchronicity [en] การออกเสียง : synchronicity 0 โหวต
12/09/2009 niacin [en] การออกเสียง : niacin 0 โหวต
12/09/2009 interpellate [en] การออกเสียง : interpellate 0 โหวต
12/09/2009 intermingle [en] การออกเสียง : intermingle 0 โหวต
12/09/2009 interurban [en] การออกเสียง : interurban 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2009 interminable [en] การออกเสียง : interminable -1 โหวต
12/09/2009 interference [en] การออกเสียง : interference -1 โหวต
12/09/2009 HD [en] การออกเสียง : HD 0 โหวต
12/09/2009 subvocalize [en] การออกเสียง : subvocalize 0 โหวต
12/09/2009 grok [en] การออกเสียง : grok 0 โหวต
12/09/2009 Gwen Stefani [en] การออกเสียง : Gwen Stefani 0 โหวต
12/09/2009 Beyoncé [en] การออกเสียง : Beyoncé -1 โหวต
12/09/2009 Rihanna [en] การออกเสียง : Rihanna -1 โหวต
12/09/2009 meaningful [en] การออกเสียง : meaningful -1 โหวต
12/09/2009 fire [en] การออกเสียง : fire 0 โหวต
12/09/2009 ossification [en] การออกเสียง : ossification 0 โหวต
12/09/2009 pop [en] การออกเสียง : pop 0 โหวต
12/09/2009 trauma [en] การออกเสียง : trauma 1 โหวต
12/09/2009 hypnotherapy [en] การออกเสียง : hypnotherapy 1 โหวต
12/09/2009 psychosomatic [en] การออกเสียง : psychosomatic 0 โหวต
12/09/2009 bad [en] การออกเสียง : bad -1 โหวต
12/09/2009 pansy [en] การออกเสียง : pansy -1 โหวต
12/09/2009 diamond [en] การออกเสียง : diamond 0 โหวต
12/09/2009 perspicacity [en] การออกเสียง : perspicacity 0 โหวต
12/09/2009 perspicacious [en] การออกเสียง : perspicacious 0 โหวต
12/09/2009 nihilism [en] การออกเสียง : nihilism 0 โหวต
12/09/2009 gibberish [en] การออกเสียง : gibberish 0 โหวต