ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2009 Eminem [en] การออกเสียงคำว่า Eminem คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 symbol [en] การออกเสียงคำว่า symbol คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 cave [en] การออกเสียงคำว่า cave คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 synchronicity [en] การออกเสียงคำว่า synchronicity คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 niacin [en] การออกเสียงคำว่า niacin คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 interpellate [en] การออกเสียงคำว่า interpellate คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 intermingle [en] การออกเสียงคำว่า intermingle คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 interurban [en] การออกเสียงคำว่า interurban คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2009 interminable [en] การออกเสียงคำว่า interminable คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2009 interference [en] การออกเสียงคำว่า interference คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2009 HD [en] การออกเสียงคำว่า HD คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 subvocalize [en] การออกเสียงคำว่า subvocalize คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 grok [en] การออกเสียงคำว่า grok คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 Gwen Stefani [en] การออกเสียงคำว่า Gwen Stefani คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 Beyoncé [en] การออกเสียงคำว่า Beyoncé คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2009 Rihanna [en] การออกเสียงคำว่า Rihanna คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2009 meaningful [en] การออกเสียงคำว่า meaningful คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 fire [en] การออกเสียงคำว่า fire คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 ossification [en] การออกเสียงคำว่า ossification คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 pop [en] การออกเสียงคำว่า pop คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 trauma [en] การออกเสียงคำว่า trauma คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/09/2009 hypnotherapy [en] การออกเสียงคำว่า hypnotherapy คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/09/2009 psychosomatic [en] การออกเสียงคำว่า psychosomatic คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 bad [en] การออกเสียงคำว่า bad คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2009 pansy [en] การออกเสียงคำว่า pansy คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/09/2009 diamond [en] การออกเสียงคำว่า diamond คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 perspicacity [en] การออกเสียงคำว่า perspicacity คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 perspicacious [en] การออกเสียงคำว่า perspicacious คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 nihilism [en] การออกเสียงคำว่า nihilism คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/09/2009 gibberish [en] การออกเสียงคำว่า gibberish คะแนนโหวต 0 คะแนน