ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/10/2010 Doillon [fr] การออกเสียงคำว่า Doillon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/10/2010 doctoresse [fr] การออกเสียงคำว่า doctoresse คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 doigté [fr] การออกเสียงคำว่า doigté คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 doctrines [fr] การออกเสียงคำว่า doctrines คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 doive [fr] การออกเสียงคำว่า doive คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 divisée [fr] การออกเสียงคำว่า divisée คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 divisé [fr] การออกเสียงคำว่า divisé คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distribués [fr] การออกเสียงคำว่า distribués คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distribuées [fr] การออกเสียงคำว่า distribuées คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 diversifiées [fr] การออกเสียงคำว่า diversifiées คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distribuée [fr] การออกเสียงคำว่า distribuée คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distribué [fr] การออกเสียงคำว่า distribué คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 dividendes [fr] การออกเสียงคำว่า dividendes คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 diversité [fr] การออกเสียงคำว่า diversité คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distribuant [fr] การออกเสียงคำว่า distribuant คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 divisions [fr] การออกเสียงคำว่า divisions คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distorsions [fr] การออกเสียงคำว่า distorsions คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distinguer de [fr] การออกเสียงคำว่า distinguer de คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 écoutant [fr] การออกเสียงคำว่า écoutant คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 écoulée [fr] การออกเสียงคำว่า écoulée คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 Düsseldorf [fr] การออกเสียงคำว่า Düsseldorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 économiseur [fr] การออกเสียงคำว่า économiseur คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 distinguent [fr] การออกเสียงคำว่า distinguent คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 économiser [fr] การออกเสียงคำว่า économiser คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 écosser [fr] การออกเสียงคำว่า écosser คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 économistes [fr] การออกเสียงคำว่า économistes คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 économiques [fr] การออกเสียงคำว่า économiques คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 écologiques [fr] การออกเสียงคำว่า écologiques คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 écologistes [fr] การออกเสียงคำว่า écologistes คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 économies [fr] การออกเสียงคำว่า économies คะแนนโหวต 0 คะแนน