ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/10/2010 Doillon [fr] Doillon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/10/2010 doctoresse [fr] doctoresse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 doigté [fr] doigté การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 doctrines [fr] doctrines การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 doive [fr] doive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 divisée [fr] divisée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 divisé [fr] divisé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distribués [fr] distribués การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distribuées [fr] distribuées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 diversifiées [fr] diversifiées การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distribuée [fr] distribuée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distribué [fr] distribué การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 dividendes [fr] dividendes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 diversité [fr] diversité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distribuant [fr] distribuant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 divisions [fr] divisions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distorsions [fr] distorsions การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distinguer de [fr] distinguer de การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 écoutant [fr] écoutant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 écoulée [fr] écoulée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 Düsseldorf [fr] Düsseldorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 économiseur [fr] économiseur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 distinguent [fr] distinguent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 économiser [fr] économiser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 écosser [fr] écosser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 économistes [fr] économistes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 économiques [fr] économiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 écologiques [fr] écologiques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 écologistes [fr] écologistes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 économies [fr] économies การออกเสียง 0คะแนนโหวต