สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/05/2020 leichtverwundet [de] การออกเสียง : leichtverwundet 0 โหวต
09/05/2020 Ostsüdost [de] การออกเสียง : Ostsüdost 0 โหวต
09/05/2020 homophil [de] การออกเสียง : homophil 0 โหวต
09/05/2020 Artilleriekommandeur [de] การออกเสียง : Artilleriekommandeur 0 โหวต
09/05/2020 Stirnspiegel [de] การออกเสียง : Stirnspiegel 0 โหวต
09/05/2020 Einsteigbrücke [de] การออกเสียง : Einsteigbrücke 0 โหวต
09/05/2020 ist verstummt [de] การออกเสียง : ist verstummt 0 โหวต
09/05/2020 Chromgerbung [de] การออกเสียง : Chromgerbung 0 โหวต
09/05/2020 Glaslaser [de] การออกเสียง : Glaslaser 0 โหวต
09/05/2020 abfluten [de] การออกเสียง : abfluten 0 โหวต
09/05/2020 erhallen [de] การออกเสียง : erhallen 0 โหวต
09/05/2020 wappengeschmückt [de] การออกเสียง : wappengeschmückt 0 โหวต
09/05/2020 Streichholzständer [de] การออกเสียง : Streichholzständer 0 โหวต
09/05/2020 Gucker [de] การออกเสียง : Gucker 0 โหวต
09/05/2020 konjunkturempfindlich [de] การออกเสียง : konjunkturempfindlich 0 โหวต
09/05/2020 Mützenmacher [de] การออกเสียง : Mützenmacher 0 โหวต
09/05/2020 Molekel [de] การออกเสียง : Molekel 0 โหวต
09/05/2020 kritikus [de] การออกเสียง : kritikus 0 โหวต
09/05/2020 Nußschokolade [de] การออกเสียง : Nußschokolade 0 โหวต
09/05/2020 übereck [de] การออกเสียง : übereck 0 โหวต
09/05/2020 Fettschiefer [de] การออกเสียง : Fettschiefer 0 โหวต
09/05/2020 Doppelbrief [de] การออกเสียง : Doppelbrief 0 โหวต
09/05/2020 depilieren [de] การออกเสียง : depilieren 0 โหวต
09/05/2020 spirant [de] การออกเสียง : spirant 0 โหวต
09/05/2020 schwarzschlachten [de] การออกเสียง : schwarzschlachten 0 โหวต
09/05/2020 Gebirgsartillerie [de] การออกเสียง : Gebirgsartillerie 0 โหวต
09/05/2020 Boostertransformator [de] การออกเสียง : Boostertransformator 0 โหวต
09/05/2020 Wettkampfperiode [de] การออกเสียง : Wettkampfperiode 0 โหวต
09/05/2020 Heilgymnastin [de] การออกเสียง : Heilgymnastin 0 โหวต
03/05/2020 Damnatz [de] การออกเสียง : Damnatz 0 โหวต