สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2020 auslauten [de] การออกเสียง : auslauten 0 โหวต
10/05/2020 Rationalisator [de] การออกเสียง : Rationalisator 0 โหวต
10/05/2020 japs [de] การออกเสียง : japs 0 โหวต
10/05/2020 So eine Schande! [de] การออกเสียง : So eine Schande! 0 โหวต
09/05/2020 Ausnahmefehler [de] การออกเสียง : Ausnahmefehler 0 โหวต
09/05/2020 ausstülpen [de] การออกเสียง : ausstülpen 0 โหวต
09/05/2020 Subskription [de] การออกเสียง : Subskription 0 โหวต
09/05/2020 Kopfgriff [de] การออกเสียง : Kopfgriff 0 โหวต
09/05/2020 ausschlämmen [de] การออกเสียง : ausschlämmen 0 โหวต
09/05/2020 Kupfergrün [de] การออกเสียง : Kupfergrün 0 โหวต
09/05/2020 Paarläuferin [de] การออกเสียง : Paarläuferin 0 โหวต
09/05/2020 Kippböschung [de] การออกเสียง : Kippböschung 0 โหวต
09/05/2020 Frappiertheit [de] การออกเสียง : Frappiertheit 0 โหวต
09/05/2020 Frühbeet [de] การออกเสียง : Frühbeet 0 โหวต
09/05/2020 Frostgrenze [de] การออกเสียง : Frostgrenze 0 โหวต
09/05/2020 Beschwerdeführende [de] การออกเสียง : Beschwerdeführende 0 โหวต
09/05/2020 Platzherren [de] การออกเสียง : Platzherren 0 โหวต
09/05/2020 Henkerblock [de] การออกเสียง : Henkerblock 0 โหวต
09/05/2020 Off-line-Betrieb [de] การออกเสียง : Off-line-Betrieb 0 โหวต
09/05/2020 Radfernfahrt [de] การออกเสียง : Radfernfahrt 0 โหวต
09/05/2020 Erkennungstuch [de] การออกเสียง : Erkennungstuch 0 โหวต
09/05/2020 Langlaufbindung [de] การออกเสียง : Langlaufbindung 0 โหวต
09/05/2020 Druckhelm [de] การออกเสียง : Druckhelm 0 โหวต
09/05/2020 knetbar [de] การออกเสียง : knetbar 0 โหวต
09/05/2020 Hawaiianerin [de] การออกเสียง : Hawaiianerin 0 โหวต
09/05/2020 durchsingen [de] การออกเสียง : durchsingen 0 โหวต
09/05/2020 Schleppstart [de] การออกเสียง : Schleppstart 0 โหวต
09/05/2020 advokatur [de] การออกเสียง : advokatur 0 โหวต
09/05/2020 Gegenwurf [de] การออกเสียง : Gegenwurf 0 โหวต
09/05/2020 Windleitung [de] การออกเสียง : Windleitung 0 โหวต