สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/05/2020 fortwährendem [de] การออกเสียง : fortwährendem 0 โหวต
10/05/2020 eintretender [de] การออกเสียง : eintretender 0 โหวต
10/05/2020 Ich muss mir kurz die Hände waschen. [de] การออกเสียง : Ich muss mir kurz die Hände waschen. 0 โหวต
10/05/2020 tiefsinnigen [de] การออกเสียง : tiefsinnigen 0 โหวต
10/05/2020 Geheimlehren [de] การออกเสียง : Geheimlehren 0 โหวต
10/05/2020 Kunstanschauung [de] การออกเสียง : Kunstanschauung 0 โหวต
10/05/2020 Apollo und Dionysus [de] การออกเสียง : Apollo und Dionysus 0 โหวต
10/05/2020 unbildlichen [de] การออกเสียง : unbildlichen 0 โหวต
10/05/2020 kräftigeren [de] การออกเสียง : kräftigeren 0 โหวต
10/05/2020 apollinische [de] การออกเสียง : apollinische 0 โหวต
10/05/2020 näherzubringen [de] การออกเสียง : näherzubringen 0 โหวต
10/05/2020 Kunstwelten [de] การออกเสียง : Kunstwelten 0 โหวต
10/05/2020 Rausches [de] การออกเสียง : Rausches 0 โหวต
10/05/2020 Göttergestalten [de] การออกเสียง : Göttergestalten 0 โหวต
10/05/2020 Meistersingern [de] การออกเสียง : Meistersingern 0 โหวต
10/05/2020 wahrster [de] การออกเสียง : wahrster 0 โหวต
10/05/2020 Poeterei [de] การออกเสียง : Poeterei 0 โหวต
10/05/2020 Nietzsche und die Romantik [de] การออกเสียง : Nietzsche und die Romantik 0 โหวต
10/05/2020 dunkle Romantik [de] การออกเสียง : dunkle Romantik 1 โหวต
10/05/2020 Flottillenfischerei [de] การออกเสียง : Flottillenfischerei 0 โหวต
10/05/2020 Habilitationsvortrag [de] การออกเสียง : Habilitationsvortrag 0 โหวต
10/05/2020 überbrühen [de] การออกเสียง : überbrühen 0 โหวต
10/05/2020 Bilderkraft [de] การออกเสียง : Bilderkraft 0 โหวต
10/05/2020 vorstecken [de] การออกเสียง : vorstecken 0 โหวต
10/05/2020 Stimmungspoesie [de] การออกเสียง : Stimmungspoesie 0 โหวต
10/05/2020 anwetzen [de] การออกเสียง : anwetzen 0 โหวต
10/05/2020 mystischem [de] การออกเสียง : mystischem 0 โหวต
10/05/2020 Masseanschluß [de] การออกเสียง : Masseanschluß 0 โหวต
10/05/2020 neuromantischer [de] การออกเสียง : neuromantischer 0 โหวต
10/05/2020 Volksmassen [de] การออกเสียง : Volksmassen 0 โหวต