สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2020 Stöpsellocke [de] การออกเสียง : Stöpsellocke 0 โหวต
04/01/2020 Flugzeugkabine [de] การออกเสียง : Flugzeugkabine 0 โหวต
04/01/2020 Köm [de] การออกเสียง : Köm 0 โหวต
04/01/2020 Demoskopin [de] การออกเสียง : Demoskopin 0 โหวต
04/01/2020 schlagen [de] การออกเสียง : schlagen 0 โหวต
01/01/2020 burisch [de] การออกเสียง : burisch 0 โหวต
01/01/2020 Frugalist [de] การออกเสียง : Frugalist 0 โหวต
01/01/2020 verballert [de] การออกเสียง : verballert 0 โหวต
01/01/2020 verballern [de] การออกเสียง : verballern 0 โหวต
01/01/2020 reingefeiert [de] การออกเสียง : reingefeiert 0 โหวต
01/01/2020 hineingefeiert [de] การออกเสียง : hineingefeiert 0 โหวต
01/01/2020 hineinfeiern [de] การออกเสียง : hineinfeiern 0 โหวต
01/01/2020 Silvesterkater [de] การออกเสียง : Silvesterkater 0 โหวต
01/01/2020 Neujahrsmorgen [de] การออกเสียง : Neujahrsmorgen 0 โหวต
01/01/2020 Werbekampagne [de] การออกเสียง : Werbekampagne 0 โหวต
01/01/2020 Kampagne [de] การออกเสียง : Kampagne 0 โหวต
01/01/2020 gespuckt [de] การออกเสียง : gespuckt 0 โหวต
01/01/2020 perforator [de] การออกเสียง : perforator 0 โหวต
01/01/2020 Perforatoren [de] การออกเสียง : Perforatoren 0 โหวต
01/01/2020 Abfällen [de] การออกเสียง : Abfällen 0 โหวต
01/01/2020 Niederanven [de] การออกเสียง : Niederanven 0 โหวต
01/01/2020 Giegerich [de] การออกเสียง : Giegerich 0 โหวต
01/01/2020 Schlüsselburg [de] การออกเสียง : Schlüsselburg 0 โหวต
01/01/2020 Modelabel [de] การออกเสียง : Modelabel 1 โหวต
01/01/2020 Tonnen [de] การออกเสียง : Tonnen 0 โหวต
01/01/2020 Schlamassel [de] การออกเสียง : Schlamassel 0 โหวต
01/01/2020 Scheffknecht [de] การออกเสียง : Scheffknecht 0 โหวต
01/01/2020 entwirft [de] การออกเสียง : entwirft 0 โหวต
01/01/2020 kreativem [de] การออกเสียง : kreativem 0 โหวต
01/01/2020 Hintergarten [de] การออกเสียง : Hintergarten 0 โหวต