สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2019 furchtbarer [de] การออกเสียง : furchtbarer 0 โหวต
08/06/2019 furchtbarsten [de] การออกเสียง : furchtbarsten 0 โหวต
08/06/2019 typischer [de] การออกเสียง : typischer 0 โหวต
08/06/2019 typischsten [de] การออกเสียง : typischsten 0 โหวต
08/06/2019 erklärten [de] การออกเสียง : erklärten 0 โหวต
08/06/2019 bereitliegen [de] การออกเสียง : bereitliegen 0 โหวต
08/06/2019 Körpererkundung [de] การออกเสียง : Körpererkundung 0 โหวต
08/06/2019 Pflichtmaß [de] การออกเสียง : Pflichtmaß 0 โหวต
08/06/2019 Unberührbarkeit [de] การออกเสียง : Unberührbarkeit 0 โหวต
08/06/2019 Schnittmengen [de] การออกเสียง : Schnittmengen 0 โหวต
08/06/2019 Körperthema [de] การออกเสียง : Körperthema 0 โหวต
08/06/2019 Fühlinstanz [de] การออกเสียง : Fühlinstanz 0 โหวต
08/06/2019 Körperganzheitsmotiv [de] การออกเสียง : Körperganzheitsmotiv 0 โหวต
08/06/2019 Niedergestimmtheit [de] การออกเสียง : Niedergestimmtheit 0 โหวต
08/06/2019 Walderdorff [de] การออกเสียง : Walderdorff 0 โหวต
08/06/2019 aneinanderrücken [de] การออกเสียง : aneinanderrücken 0 โหวต
08/06/2019 schottky [de] การออกเสียง : schottky 0 โหวต
08/06/2019 weißesten [de] การออกเสียง : weißesten 0 โหวต
08/06/2019 komischsten [de] การออกเสียง : komischsten 0 โหวต
08/06/2019 verbformen [de] การออกเสียง : verbformen 0 โหวต
08/06/2019 Pfingstsamstag [de] การออกเสียง : Pfingstsamstag 0 โหวต
08/06/2019 exkulpieren [de] การออกเสียง : exkulpieren 0 โหวต
08/06/2019 Heißluftfritteuse [de] การออกเสียง : Heißluftfritteuse 0 โหวต
08/06/2019 Muttermund [de] การออกเสียง : Muttermund 0 โหวต
08/06/2019 Haffkrug [de] การออกเสียง : Haffkrug 0 โหวต
08/06/2019 faszinierender [de] การออกเสียง : faszinierender 0 โหวต
08/06/2019 Gänsli [de] การออกเสียง : Gänsli 0 โหวต
08/06/2019 Wilhelm Gänsli [de] การออกเสียง : Wilhelm Gänsli 0 โหวต
08/06/2019 stressigsten [de] การออกเสียง : stressigsten 0 โหวต
08/06/2019 kämmte [de] การออกเสียง : kämmte 0 โหวต