ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/07/2017 weltweite Rezession [de] weltweite Rezession การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/07/2017 Ludwig Ring-Eifel [de] Ludwig Ring-Eifel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2017 Dietmar Neuwirth [de] Dietmar Neuwirth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2017 Die Presse [de] Die Presse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2017 Katholische Nachrichtenagentur [de] Katholische Nachrichtenagentur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2017 etwas aus der Hand geben [de] etwas aus der Hand geben การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2017 jemandes Gunst verlieren [de] jemandes Gunst verlieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/07/2017 Schmähworte [de] Schmähworte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Röntgenschein [de] Röntgenschein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Hoppe-Seyler-Straße [de] Hoppe-Seyler-Straße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Südendstraße [de] Südendstraße การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Großregion [de] Großregion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Radiologieassistentinnen [de] Radiologieassistentinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Medizinphysikerinnen [de] Medizinphysikerinnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Bestrahlungszeit [de] Bestrahlungszeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Vorbefund [de] Vorbefund การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Höllenritt [de] Höllenritt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Einfahrtsgenehmigung [de] Einfahrtsgenehmigung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Behandlungsprotokoll [de] Behandlungsprotokoll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Hultschin [de] Hultschin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 nichtpsychotherapeutisch [de] nichtpsychotherapeutisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 entnazifiziert [de] entnazifiziert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Stipendienprogramm [de] Stipendienprogramm การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Spezialsprechstunde [de] Spezialsprechstunde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Trainingssituation [de] Trainingssituation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Sondertrainingskader [de] Sondertrainingskader การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Vorzeigebranche [de] Vorzeigebranche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Linksfaschist [de] Linksfaschist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Ministerpräsidentenposten [de] Ministerpräsidentenposten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2017 Zertifizierungsfähigkeit [de] Zertifizierungsfähigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต