ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/04/2017 Vorfehlerspannung [de] Vorfehlerspannung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Generatoreinheit [de] Generatoreinheit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Viertelstunde [de] Viertelstunde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Bösgläubigkeit [de] Bösgläubigkeit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Atreus [de] Atreus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Mischpark [de] Mischpark การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Netzsicherheitsmanagement [de] Netzsicherheitsmanagement การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Nennscheinleistung [de] Nennscheinleistung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Zollgebühr [de] Zollgebühr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Mongolenfalte [de] Mongolenfalte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Zollfahndungsdienstgesetz [de] Zollfahndungsdienstgesetz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Kevin Danso [de] Kevin Danso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Klotzsche [de] Klotzsche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Landespolizeigesetz [de] Landespolizeigesetz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Feldmarschalleutnant [de] Feldmarschalleutnant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 mir ist [de] mir ist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Bülau [de] Bülau การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/04/2017 Zeitgeistgelaber [de] Zeitgeistgelaber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Jens Brockmeier [de] Jens Brockmeier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 im Ausland [de] im Ausland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Wurmannsquick [de] Wurmannsquick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Fronhausen [de] Fronhausen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Oberdachstetten [de] Oberdachstetten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Jembke [de] Jembke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Teutschenthal [de] Teutschenthal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Nörvenich [de] Nörvenich การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Weinolsheim [de] Weinolsheim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Wrestedt [de] Wrestedt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Stackelitz [de] Stackelitz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/04/2017 Friedrich von Buxhoeveden [de] Friedrich von Buxhoeveden การออกเสียง 0คะแนนโหวต