ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/01/2017 Erlebnisbäder [de] Erlebnisbäder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Niederbobritzsch [de] Niederbobritzsch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Münsterblätter [de] Münsterblätter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Münsterchor [de] Münsterchor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Deutschordensarchitekt [de] Deutschordensarchitekt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Landespatron [de] Landespatron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Langhausdach [de] Langhausdach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Originalfigur [de] Originalfigur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Chorstrebenpfeiler [de] Chorstrebenpfeiler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Chorumgang [de] Chorumgang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Choraußenseite [de] Choraußenseite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Kirchenneubauten [de] Kirchenneubauten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Klausurgebäude [de] Klausurgebäude การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Kirchenuhr [de] Kirchenuhr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Rheinregulierungskommission [de] Rheinregulierungskommission การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Fridolinsmünster [de] Fridolinsmünster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Fridolinskirche [de] Fridolinskirche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Fridolinskapelle [de] Fridolinskapelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Freskomalerin [de] Freskomalerin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Fridolinsglocke [de] Fridolinsglocke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Holzglockenstuhl [de] Holzglockenstuhl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Glockenhimmel [de] Glockenhimmel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/01/2017 Glockenzier [de] Glockenzier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2017 homophon [de] homophon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2017 Furzmulde [de] Furzmulde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2017 Frostschutzfaktor [de] Frostschutzfaktor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2017 Navajo [de] Navajo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2017 Fernverkehrsstraßennetz [de] Fernverkehrsstraßennetz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2017 Autobahnbaustelle [de] Autobahnbaustelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/01/2017 Autobahnbau [de] Autobahnbau การออกเสียง 0คะแนนโหวต