ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2018 Hauptbetäubungsphase [de] การออกเสียงคำว่า Hauptbetäubungsphase คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Schlachtkopf [de] การออกเสียงคำว่า Schlachtkopf คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Kunststoffwanne [de] การออกเสียงคำว่า Kunststoffwanne คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 emotional [de] การออกเสียงคำว่า emotional คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Fleischereitechnik [de] การออกเสียงคำว่า Fleischereitechnik คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 schnob [de] การออกเสียงคำว่า schnob คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Konservierungsmaschinenbediener [de] การออกเสียงคำว่า Konservierungsmaschinenbediener คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 könnest [de] การออกเสียงคำว่า könnest คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Kiemenbogen [de] การออกเสียงคำว่า Kiemenbogen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Fischgrößenanpassung [de] การออกเสียงคำว่า Fischgrößenanpassung คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Nierenkanal [de] การออกเสียงคำว่า Nierenkanal คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Kiemendeckel [de] การออกเสียงคำว่า Kiemendeckel คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Schabkante [de] การออกเสียงคำว่า Schabkante คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Mietzimmer [de] การออกเสียงคำว่า Mietzimmer คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Regulierventil [de] การออกเสียงคำว่า Regulierventil คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Braterin [de] การออกเสียงคำว่า Braterin คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Gran Canaria [de] การออกเสียงคำว่า Gran Canaria คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 Rundbürste [de] การออกเสียงคำว่า Rundbürste คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2018 assyrisch-neuaramäisch [de] การออกเสียงคำว่า assyrisch-neuaramäisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 Tortenschaufel [de] การออกเสียงคำว่า Tortenschaufel คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 Dopingverfolgung [de] การออกเสียงคำว่า Dopingverfolgung คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 schwierigere [de] การออกเสียงคำว่า schwierigere คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 sportpädagogisch [de] การออกเสียงคำว่า sportpädagogisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 kontrollstation [de] การออกเสียงคำว่า kontrollstation คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 Dopingliste [de] การออกเสียงคำว่า Dopingliste คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 Verbandwatte [de] การออกเสียงคำว่า Verbandwatte คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 bedeckendem [de] การออกเสียงคำว่า bedeckendem คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2018 Schürfung [de] การออกเสียงคำว่า Schürfung คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2018 Scharpie [de] การออกเสียงคำว่า Scharpie คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/01/2018 Iridozyklitis [de] การออกเสียงคำว่า Iridozyklitis คะแนนโหวต 0 คะแนน