สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/10/2019 Theodor Granderath [de] การออกเสียง : Theodor Granderath 0 โหวต
28/10/2019 Dobritzhoffer [de] การออกเสียง : Dobritzhoffer 0 โหวต
28/10/2019 Dobritzhofer [de] การออกเสียง : Dobritzhofer 0 โหวต
28/10/2019 courtage [de] การออกเสียง : courtage 0 โหวต
28/10/2019 erforschst [de] การออกเสียง : erforschst 0 โหวต
27/10/2019 Pössl [de] การออกเสียง : Pössl 0 โหวต
27/10/2019 Reinhard Bernbeck [de] การออกเสียง : Reinhard Bernbeck 0 โหวต
27/10/2019 Choormog [de] การออกเสียง : Choormog 0 โหวต
27/10/2019 Pistoiaer [de] การออกเสียง : Pistoiaer 0 โหวต
27/10/2019 exspoliieren [de] การออกเสียง : exspoliieren 0 โหวต
27/10/2019 Stampiglie [de] การออกเสียง : Stampiglie 0 โหวต
27/10/2019 Neesia [de] การออกเสียง : Neesia 0 โหวต
27/10/2019 Karl Joseph Toeschi [de] การออกเสียง : Karl Joseph Toeschi 0 โหวต
27/10/2019 Paidopathologie [de] การออกเสียง : Paidopathologie 0 โหวต
27/10/2019 Tenhaef [de] การออกเสียง : Tenhaef 0 โหวต
27/10/2019 Exumer [de] การออกเสียง : Exumer 0 โหวต
27/10/2019 schüern [nds] การออกเสียง : schüern 0 โหวต
27/10/2019 Muulwark [nds] การออกเสียง : Muulwark 0 โหวต
27/10/2019 Rappelsnuten [nds] การออกเสียง : Rappelsnuten 0 โหวต
27/10/2019 Nadruck [nds] การออกเสียง : Nadruck 0 โหวต
27/10/2019 Kameraadsche [nds] การออกเสียง : Kameraadsche 0 โหวต
27/10/2019 unwördig [nds] การออกเสียง : unwördig 0 โหวต
27/10/2019 verheerendes [de] การออกเสียง : verheerendes 0 โหวต
27/10/2019 glänzendes [de] การออกเสียง : glänzendes 0 โหวต
27/10/2019 gereinigtes [de] การออกเสียง : gereinigtes 0 โหวต
27/10/2019 Benutzerführung [de] การออกเสียง : Benutzerführung 0 โหวต
27/10/2019 Cetylstearylalkohol [de] การออกเสียง : Cetylstearylalkohol 0 โหวต
27/10/2019 nochmaliges [de] การออกเสียง : nochmaliges 0 โหวต
27/10/2019 umliegendes [de] การออกเสียง : umliegendes 0 โหวต
27/10/2019 umliegenden [de] การออกเสียง : umliegenden 0 โหวต