สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
16/11/2018 Du hast schöne Augen. [de] การออกเสียง : Du hast schöne Augen. 0 โหวต
28/10/2018 der Chor, die Chöre [de] การออกเสียง : der Chor, die Chöre 0 โหวต
27/10/2018 sofortige Erleichterung [de] การออกเสียง : sofortige Erleichterung 0 โหวต
27/10/2018 momentane Erleichterung [de] การออกเสียง : momentane Erleichterung 0 โหวต
27/10/2018 der Vorgesetzte, die Vorgesetzte [de] การออกเสียง : der Vorgesetzte, die Vorgesetzte 0 โหวต
27/10/2018 gangbare Alternative [de] การออกเสียง : gangbare Alternative 0 โหวต
27/10/2018 gangbare Zukunft [de] การออกเสียง : gangbare Zukunft 0 โหวต
27/10/2018 das Begräbnis [de] การออกเสียง : das Begräbnis 0 โหวต
27/10/2018 gangbare Wege [de] การออกเสียง : gangbare Wege 0 โหวต
27/10/2018 gangbare Strategie [de] การออกเสียง : gangbare Strategie 0 โหวต
27/10/2018 unumstößliche Tatsache [de] การออกเสียง : unumstößliche Tatsache 0 โหวต
27/10/2018 teilweise Erhöhung [de] การออกเสียง : teilweise Erhöhung 0 โหวต
27/10/2018 teilweise unterschiedlich [de] การออกเสียง : teilweise unterschiedlich 0 โหวต
27/10/2018 teilweise Wiederherstellung [de] การออกเสียง : teilweise Wiederherstellung 0 โหวต
27/10/2018 aufwachsen, wuchs auf, ist aufgewachsen [de] การออกเสียง : aufwachsen, wuchs auf, ist aufgewachsen 0 โหวต
27/10/2018 teilweise Beseitigung [de] การออกเสียง : teilweise Beseitigung 0 โหวต
27/10/2018 teilweise Umsetzung [de] การออกเสียง : teilweise Umsetzung 0 โหวต
27/10/2018 teilweise Umschichtung [de] การออกเสียง : teilweise Umschichtung 0 โหวต
27/10/2018 teilweise Anhebung [de] การออกเสียง : teilweise Anhebung 0 โหวต
27/10/2018 auf etwas kein Verlass sein [de] การออกเสียง : auf etwas kein Verlass sein 0 โหวต
27/10/2018 auf jemanden kein Verlass sein [de] การออกเสียง : auf jemanden kein Verlass sein 0 โหวต
27/10/2018 Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum [Nietzsche] [de] การออกเสียง : Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum [Nietzsche] 0 โหวต
27/10/2018 Einige werden posthum geboren. [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] [de] การออกเสียง : Einige werden posthum geboren. [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] 0 โหวต
27/10/2018 Vorherbestimmung zum Labyrinth [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] [de] การออกเสียง : Vorherbestimmung zum Labyrinth [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] 0 โหวต
27/10/2018 eine Erfahrung aus sieben Einsamkeiten [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] [de] การออกเสียง : eine Erfahrung aus sieben Einsamkeiten [Nietzsche, Der Antichrist, Vorwort] 0 โหวต
27/10/2018 Jenseits des Nordens, des Eises, des Todes - unser Leben, unser Glück. [de] การออกเสียง : Jenseits des Nordens, des Eises, des Todes - unser Leben, unser Glück. 0 โหวต
27/10/2018 Wir fanden den Ausgang aus ganzen Jahrtausenden des Labyrinths. [Nietzsche, Der Antichrist, §1] [de] การออกเสียง : Wir fanden den Ausgang aus ganzen Jahrtausenden des Labyrinths. [Nietzsche, Der Antichrist, §1] 0 โหวต
27/10/2018 das Hörverstehen [de] การออกเสียง : das Hörverstehen 0 โหวต
27/10/2018 die Eheleute [de] การออกเสียง : die Eheleute 0 โหวต
26/10/2018 Diese Ausreden verfangen bei mir nicht mehr. [de] การออกเสียง : Diese Ausreden verfangen bei mir nicht mehr. 1 โหวต