สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
12/09/2021
การออกเสียง : die Tournee
die Tournee [de] 0 โหวต
12/09/2021
การออกเสียง : die Messe
die Messe [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : die Popmusik
die Popmusik [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : soziale Medien
soziale Medien [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : die Biografien
die Biografien [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : ein großer Fan
ein großer Fan [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : Fisch und Chips
Fisch und Chips [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : der Kleiderschrank
der Kleiderschrank [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : das Würstchen
das Würstchen [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : die Kommode
die Kommode [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : ein kleines Haus
ein kleines Haus [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : die Suche
die Suche [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : die Termine
die Termine [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : die Flasche Wein
die Flasche Wein [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : leasen
leasen [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : Radsportlerin
Radsportlerin [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : Jorinde
Jorinde [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : bejahten
bejahten [de] 0 โหวต
03/09/2021
การออกเสียง : rüttelte
rüttelte [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Zwei-Parteien-Regierung
Zwei-Parteien-Regierung [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Bürgermeisterwahl
Bürgermeisterwahl [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : ausbricht
ausbricht [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : quotenstark
quotenstark [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Ortskraft
Ortskraft [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : verimpft
verimpft [de] 1 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Drenteln
Drenteln [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Ösophagusvarizen
Ösophagusvarizen [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Ich mache in Leipzig eine Banklehre.
Ich mache in Leipzig eine Banklehre. [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Ich bin jetzt eine Woche in München.
Ich bin jetzt eine Woche in München. [de] 0 โหวต
29/08/2021
การออกเสียง : Mir geht es ausgezeichnet.
Mir geht es ausgezeichnet. [de] 0 โหวต