สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/03/2021 Tagessieg [de] การออกเสียง : Tagessieg 0 โหวต
01/03/2021 Welches Fach magst du nicht? [de] การออกเสียง : Welches Fach magst du nicht? 0 โหวต
01/03/2021 Welche Farbe magst du? [de] การออกเสียง : Welche Farbe magst du? 0 โหวต
25/02/2021 häufig [de] การออกเสียง : häufig 1 โหวต
25/02/2021 beide [de] การออกเสียง : beide 1 โหวต
25/02/2021 gewohnt [de] การออกเสียง : gewohnt 2 โหวต
25/02/2021 Volutin [de] การออกเสียง : Volutin 0 โหวต
25/02/2021 Gabriele Oettingen [de] การออกเสียง : Gabriele Oettingen 0 โหวต
25/02/2021 Volutenkapitell [de] การออกเสียง : Volutenkapitell 0 โหวต
25/02/2021 voluptuös [de] การออกเสียง : voluptuös 0 โหวต
25/02/2021 voluntativ [de] การออกเสียง : voluntativ 0 โหวต
25/02/2021 voluntaristisch [de] การออกเสียง : voluntaristisch 0 โหวต
25/02/2021 Spielekonsolen [de] การออกเสียง : Spielekonsolen 0 โหวต
25/02/2021 ein langes Leben [de] การออกเสียง : ein langes Leben 0 โหวต
25/02/2021 Ich sehe euch am Montag. [de] การออกเสียง : Ich sehe euch am Montag. 0 โหวต
25/02/2021 Sie trägt eine Brille. [de] การออกเสียง : Sie trägt eine Brille. 0 โหวต
25/02/2021 Dieser ungünstige Erfolg war vorauszusehen. [de] การออกเสียง : Dieser ungünstige Erfolg war vorauszusehen. 0 โหวต
25/02/2021 Schreibt die neuen Wörter auf! [de] การออกเสียง : Schreibt die neuen Wörter auf! 0 โหวต
25/02/2021 In der ersten Stunde haben wir Deutsch. [de] การออกเสียง : In der ersten Stunde haben wir Deutsch. 0 โหวต
25/02/2021 Ich habe schon wieder meine Schlüssel verloren. [de] การออกเสียง : Ich habe schon wieder meine Schlüssel verloren. 0 โหวต
25/02/2021 wohnen, wohnte, hat gewohnt [de] การออกเสียง : wohnen, wohnte, hat gewohnt 1 โหวต
25/02/2021 Meine Freundin wohnte dort nämlich direkt um die Ecke. [de] การออกเสียง : Meine Freundin wohnte dort nämlich direkt um die Ecke. 1 โหวต
25/02/2021 die Fete, die Feten [de] การออกเสียง : die Fete, die Feten 0 โหวต
25/02/2021 die Welt, die Welten [de] การออกเสียง : die Welt, die Welten 0 โหวต
25/02/2021 die Welt kennenlernen [de] การออกเสียง : die Welt kennenlernen 0 โหวต
25/02/2021 betrunken sein [de] การออกเสียง : betrunken sein 0 โหวต
25/02/2021 kennen, kannte, hat gekannt [de] การออกเสียง : kennen, kannte, hat gekannt 0 โหวต
25/02/2021 sich beruflich engagieren [de] การออกเสียง : sich beruflich engagieren 0 โหวต
25/02/2021 gnädiges Fräulein [de] การออกเสียง : gnädiges Fräulein 0 โหวต
25/02/2021 pensioniert sein [de] การออกเสียง : pensioniert sein 0 โหวต