สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
13/08/2019 Alt-Wiener Tanzweisen [de] การออกเสียง : Alt-Wiener Tanzweisen 0 โหวต
13/08/2019 die Nomen [de] การออกเสียง : die Nomen 0 โหวต
13/08/2019 Platz der Luftbrücke [de] การออกเสียง : Platz der Luftbrücke 0 โหวต
11/08/2019 das Trockenobst [de] การออกเสียง : das Trockenobst 0 โหวต
09/08/2019 die Veranstaltung [de] การออกเสียง : die Veranstaltung 0 โหวต
08/08/2019 Der Biss dieser Schlange kann tödlich sein. [de] การออกเสียง : Der Biss dieser Schlange kann tödlich sein. 0 โหวต
08/08/2019 jemandem einen Nadelstich versetzen [de] การออกเสียง : jemandem einen Nadelstich versetzen 0 โหวต
08/08/2019 Bei trockener Haut empfehlen wir eine Feuchtigkeitsmaske. [de] การออกเสียง : Bei trockener Haut empfehlen wir eine Feuchtigkeitsmaske. 0 โหวต
08/08/2019 Es ist so viel Staub in meinem Regal. [de] การออกเสียง : Es ist so viel Staub in meinem Regal. 0 โหวต
08/08/2019 Er ging zum Arzt. [de] การออกเสียง : Er ging zum Arzt. 0 โหวต
08/08/2019 Hunde stammen von Wölfen ab. [de] การออกเสียง : Hunde stammen von Wölfen ab. 0 โหวต
08/08/2019 Müll wegwerfen verboten! [de] การออกเสียง : Müll wegwerfen verboten! 0 โหวต
08/08/2019 Den Brunnen zudecken, wenn das Kind hineingefallen ist. [de] การออกเสียง : Den Brunnen zudecken, wenn das Kind hineingefallen ist. 0 โหวต
08/08/2019 Ich bin mit Mückenstichen übersät. [de] การออกเสียง : Ich bin mit Mückenstichen übersät. 0 โหวต
08/08/2019 Ich bin noch nicht dazu gekommen. [de] การออกเสียง : Ich bin noch nicht dazu gekommen. 0 โหวต
07/08/2019 psychische Gesundheit [de] การออกเสียง : psychische Gesundheit 0 โหวต
07/08/2019 der Brunnen [de] การออกเสียง : der Brunnen 0 โหวต
07/08/2019 die Raststätte [de] การออกเสียง : die Raststätte 0 โหวต
07/08/2019 der Fahrstuhl [de] การออกเสียง : der Fahrstuhl 0 โหวต
05/08/2019 der Adler [de] การออกเสียง : der Adler 0 โหวต
05/08/2019 der Papagei [de] การออกเสียง : der Papagei 0 โหวต
05/08/2019 die Ballons [de] การออกเสียง : die Ballons 0 โหวต
05/08/2019 die Luxushotels [de] การออกเสียง : die Luxushotels 0 โหวต
04/08/2019 die Anmeldung am Aufenthaltsort [de] การออกเสียง : die Anmeldung am Aufenthaltsort 0 โหวต
04/08/2019 Kinder petzen aus Gerechtigkeitsgefühl. [de] การออกเสียง : Kinder petzen aus Gerechtigkeitsgefühl. 0 โหวต
04/08/2019 Das Wetter war so heiß, so klar! [de] การออกเสียง : Das Wetter war so heiß, so klar! 0 โหวต
03/08/2019 am heißesten [de] การออกเสียง : am heißesten 0 โหวต
02/08/2019 die Steuern abziehen [de] การออกเสียง : die Steuern abziehen 0 โหวต
02/08/2019 Danach konnten die Römer weder den Rhein noch die Donau überqueren. [de] การออกเสียง : Danach konnten die Römer weder den Rhein noch die Donau überqueren. 0 โหวต
02/08/2019 Diese Brücke stammt aus dem Mittelalter. [de] การออกเสียง : Diese Brücke stammt aus dem Mittelalter. 0 โหวต