สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
20/10/2019 hat geschmolzen [de] การออกเสียง : hat geschmolzen 0 โหวต
20/10/2019 hat gesogen/gesaugt [de] การออกเสียง : hat gesogen/gesaugt 0 โหวต
20/10/2019 sog/saugte [de] การออกเสียง : sog/saugte 0 โหวต
20/10/2019 wandte/wendete [de] การออกเสียง : wandte/wendete 0 โหวต
20/10/2019 hat gesalzen [de] การออกเสียง : hat gesalzen 0 โหวต
20/10/2019 haute/hieb [de] การออกเสียง : haute/hieb 0 โหวต
20/10/2019 hat gemelkt [de] การออกเสียง : hat gemelkt 0 โหวต
20/10/2019 hat gewendet [de] การออกเสียง : hat gewendet 0 โหวต
20/10/2019 hat geglimmt [de] การออกเสียง : hat geglimmt 0 โหวต
20/10/2019 hat gesaugt [de] การออกเสียง : hat gesaugt 0 โหวต
20/10/2019 hat gesogen [de] การออกเสียง : hat gesogen 0 โหวต
20/10/2019 ist verdorben [de] การออกเสียง : ist verdorben 0 โหวต
20/10/2019 hat gestoßen [de] การออกเสียง : hat gestoßen 0 โหวต
20/10/2019 ist gestoßen [de] การออกเสียง : ist gestoßen 0 โหวต
20/10/2019 hat getreten [de] การออกเสียง : hat getreten 0 โหวต
20/10/2019 hat verdorben [de] การออกเสียง : hat verdorben 0 โหวต
20/10/2019 hat geglichen [de] การออกเสียง : hat geglichen 0 โหวต
20/10/2019 ist getrieben [de] การออกเสียง : ist getrieben 0 โหวต
20/10/2019 hat geflogen [de] การออกเสียง : hat geflogen 0 โหวต
20/10/2019 hat gemolken [de] การออกเสียง : hat gemolken 0 โหวต
20/10/2019 hat/ist gerissen [de] การออกเสียง : hat/ist gerissen 0 โหวต
20/10/2019 hat/ist geflogen [de] การออกเสียง : hat/ist geflogen 0 โหวต
20/10/2019 hat gefahren [de] การออกเสียง : hat gefahren 0 โหวต
20/10/2019 ist geglitten [de] การออกเสียง : ist geglitten 0 โหวต
20/10/2019 ist gediehen [de] การออกเสียง : ist gediehen 0 โหวต
20/10/2019 ist gekrochen [de] การออกเสียง : ist gekrochen 0 โหวต
20/10/2019 hat gebogen [de] การออกเสียง : hat gebogen 0 โหวต
20/10/2019 hat gefochten [de] การออกเสียง : hat gefochten 0 โหวต
20/10/2019 hat gespien [de] การออกเสียง : hat gespien 0 โหวต
20/10/2019 hat gerungen [de] การออกเสียง : hat gerungen 0 โหวต