สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/10/2020 das Gerät, des Geräts, die Geräte [de] การออกเสียง : das Gerät, des Geräts, die Geräte 0 โหวต
21/10/2020 die Einrichtung, der Einrichtung, die Einrichtungen [de] การออกเสียง : die Einrichtung, der Einrichtung, die Einrichtungen 0 โหวต
21/10/2020 das Verhalten, des Verhaltens [de] การออกเสียง : das Verhalten, des Verhaltens 0 โหวต
21/10/2020 das Verständnis, des Verständnisses [de] การออกเสียง : das Verständnis, des Verständnisses 0 โหวต
21/10/2020 der Anteil, des Anteils, die Anteile [de] การออกเสียง : der Anteil, des Anteils, die Anteile 0 โหวต
21/10/2020 Schreiben Sie in drei Minuten so viele Kombinationen wie möglich. [de] การออกเสียง : Schreiben Sie in drei Minuten so viele Kombinationen wie möglich. 0 โหวต
21/10/2020 Ich kaufe ohne Einkaufszettel ein. [de] การออกเสียง : Ich kaufe ohne Einkaufszettel ein. 0 โหวต
21/10/2020 Ich kaufe normalerweise einmal pro Woche ein. [de] การออกเสียง : Ich kaufe normalerweise einmal pro Woche ein. 0 โหวต
21/10/2020 Ich gehe nie hungrig einkaufen, denn sonst kaufe ich zu viel. [de] การออกเสียง : Ich gehe nie hungrig einkaufen, denn sonst kaufe ich zu viel. 0 โหวต
21/10/2020 Ich kaufe mit Einkaufszettel ein. [de] การออกเสียง : Ich kaufe mit Einkaufszettel ein. 0 โหวต
21/10/2020 Der Autor erwähnt in seiner Autobiografie seine Lehrer. [de] การออกเสียง : Der Autor erwähnt in seiner Autobiografie seine Lehrer. 0 โหวต
21/10/2020 der Bezug, des Bezugs, die Bezüge [de] การออกเสียง : der Bezug, des Bezugs, die Bezüge 0 โหวต
21/10/2020 Wie kaufen Sie normalerweise ein? Erzählen Sie. [de] การออกเสียง : Wie kaufen Sie normalerweise ein? Erzählen Sie. 0 โหวต
21/10/2020 Das alte Hotel wird jetzt als Unterkunft für Studenten genutzt. [de] การออกเสียง : Das alte Hotel wird jetzt als Unterkunft für Studenten genutzt. 0 โหวต
21/10/2020 Wie oft kaufen Sie normalerweise ein? Erzählen Sie. [de] การออกเสียง : Wie oft kaufen Sie normalerweise ein? Erzählen Sie. 0 โหวต
21/10/2020 werde Europa den Atem anhalten [de] การออกเสียง : werde Europa den Atem anhalten 0 โหวต
21/10/2020 die rasche Abschneidung des Ostseeraums [de] การออกเสียง : die rasche Abschneidung des Ostseeraums 0 โหวต
21/10/2020 Der Film wurde auf Spanisch synchronisiert. [de] การออกเสียง : Der Film wurde auf Spanisch synchronisiert. 0 โหวต
21/10/2020 für die Familie, für Freunde, für Kollegen, für Mitbewohner [de] การออกเสียง : für die Familie, für Freunde, für Kollegen, für Mitbewohner 0 โหวต
21/10/2020 der Kamin, des Kamins, die Kamine [de] การออกเสียง : der Kamin, des Kamins, die Kamine 0 โหวต
21/10/2020 Wer hat den Zettel geschrieben und für wen kauft Otto ein? [de] การออกเสียง : Wer hat den Zettel geschrieben und für wen kauft Otto ein? 0 โหวต
21/10/2020 Dieser Sicherungsschalter schützt das System vor Kurzschlüssen. [de] การออกเสียง : Dieser Sicherungsschalter schützt das System vor Kurzschlüssen. 0 โหวต
21/10/2020 die Wiege, der Wiege, die Wiegen [de] การออกเสียง : die Wiege, der Wiege, die Wiegen 0 โหวต
21/10/2020 Zum Glück war seine Krankheit nicht ansteckend. [de] การออกเสียง : Zum Glück war seine Krankheit nicht ansteckend. 0 โหวต
21/10/2020 Blutaar [de] การออกเสียง : Blutaar 0 โหวต
21/10/2020 Sehen Sie das Foto und den Einkaufszettel an. [de] การออกเสียง : Sehen Sie das Foto und den Einkaufszettel an. 0 โหวต
21/10/2020 Ich hatte vergessen, zwischen den beiden Wörtern ein Leerzeichen einzufügen. [de] การออกเสียง : Ich hatte vergessen, zwischen den beiden Wörtern ein Leerzeichen einzufügen. 0 โหวต
21/10/2020 der Gewinn, des Gewinnes, die Gewinne [de] การออกเสียง : der Gewinn, des Gewinnes, die Gewinne 0 โหวต
21/10/2020 Ich hätte gern eine kleine Flasche Wein. [de] การออกเสียง : Ich hätte gern eine kleine Flasche Wein. 0 โหวต
21/10/2020 Schwelbrände [de] การออกเสียง : Schwelbrände 0 โหวต