สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2020 Rangklasse der Geister [de] การออกเสียง : Rangklasse der Geister 0 โหวต
05/04/2020 ununterbrochener [de] การออกเสียง : ununterbrochener 0 โหวต
05/04/2020 ununterbrochener Zugang [de] การออกเสียง : ununterbrochener Zugang 0 โหวต
05/04/2020 einer Frage ausweichen [de] การออกเสียง : einer Frage ausweichen 0 โหวต
05/04/2020 dem Problem ausweichen [de] การออกเสียง : dem Problem ausweichen 0 โหวต
05/04/2020 Schalkheit [de] การออกเสียง : Schalkheit 0 โหวต
05/04/2020 vaginale Trockenheit [de] การออกเสียง : vaginale Trockenheit 0 โหวต
05/04/2020 Trockenheit des äußeren Auges [de] การออกเสียง : Trockenheit des äußeren Auges 0 โหวต
05/04/2020 Göttin Athena [de] การออกเสียง : Göttin Athena 0 โหวต
05/04/2020 griechische Göttin [de] การออกเสียง : griechische Göttin 0 โหวต
05/04/2020 römische Göttin [de] การออกเสียง : römische Göttin 0 โหวต
05/04/2020 künstlerischer Anspruch [de] การออกเสียง : künstlerischer Anspruch 0 โหวต
05/04/2020 hervorbrachte [de] การออกเสียง : hervorbrachte 0 โหวต
05/04/2020 Berlin ist Deutschlands Hauptstadt. [de] การออกเสียง : Berlin ist Deutschlands Hauptstadt. 0 โหวต
05/04/2020 das Segel, die Segel [de] การออกเสียง : das Segel, die Segel 0 โหวต
05/04/2020 der Windstoß, die Windstöße [de] การออกเสียง : der Windstoß, die Windstöße 0 โหวต
05/04/2020 zu Hilfe nehmen, nahm, hat genommen [de] การออกเสียง : zu Hilfe nehmen, nahm, hat genommen 0 โหวต
05/04/2020 die Karasee [de] การออกเสียง : die Karasee 0 โหวต
05/04/2020 der Fischfang [de] การออกเสียง : der Fischfang 0 โหวต
05/04/2020 vor Christus [de] การออกเสียง : vor Christus 0 โหวต
05/04/2020 der Ob [de] การออกเสียง : der Ob 0 โหวต
05/04/2020 der Obbusen [de] การออกเสียง : der Obbusen 0 โหวต
05/04/2020 Künersdorf [de] การออกเสียง : Künersdorf 0 โหวต
05/04/2020 Erich von dem Bach-Zelewski [de] การออกเสียง : Erich von dem Bach-Zelewski 0 โหวต
04/04/2020 Franzosengraben [de] การออกเสียง : Franzosengraben 0 โหวต
04/04/2020 Domfelsen [de] การออกเสียง : Domfelsen 0 โหวต
04/04/2020 Holzwerder [de] การออกเสียง : Holzwerder 0 โหวต
04/04/2020 Großer Riesenberg [de] การออกเสียง : Großer Riesenberg 0 โหวต
04/04/2020 Greifenwerder [de] การออกเสียง : Greifenwerder 0 โหวต
04/04/2020 Judendorf [de] การออกเสียง : Judendorf 0 โหวต