สมาชิก:

Bartleby

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Bartleby

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2020 viel zu tun haben [de] การออกเสียง : viel zu tun haben 0 โหวต
07/12/2020 Es ist viertel zwei. [de] การออกเสียง : Es ist viertel zwei. 0 โหวต
07/12/2020 kränkst [de] การออกเสียง : kränkst 0 โหวต
07/12/2020 Genung [de] การออกเสียง : Genung 0 โหวต
07/12/2020 Seilbahnprojekt [de] การออกเสียง : Seilbahnprojekt 0 โหวต
07/12/2020 Aletschgletscher [de] การออกเสียง : Aletschgletscher 0 โหวต
07/12/2020 Bergbahnprojekt [de] การออกเสียง : Bergbahnprojekt 0 โหวต
07/12/2020 Felskuppe [de] การออกเสียง : Felskuppe 0 โหวต
07/12/2020 reinwollen [de] การออกเสียง : reinwollen 0 โหวต
07/12/2020 das Stadtfest, die Stadtfeste [de] การออกเสียง : das Stadtfest, die Stadtfeste 0 โหวต
07/12/2020 kam auf [de] การออกเสียง : kam auf 0 โหวต
07/12/2020 Ratzepüh [de] การออกเสียง : Ratzepüh 0 โหวต
07/12/2020 Ich bezahle mit Karte. [de] การออกเสียง : Ich bezahle mit Karte. 0 โหวต
01/12/2020 Der gute Mensch von Sezuan [de] การออกเสียง : Der gute Mensch von Sezuan 0 โหวต
27/11/2020 Tom Wlaschiha [de] การออกเสียง : Tom Wlaschiha 0 โหวต
27/11/2020 Gumprecht [de] การออกเสียง : Gumprecht 0 โหวต
27/11/2020 embolus [de] การออกเสียง : embolus 0 โหวต
27/11/2020 much [de] การออกเสียง : much 0 โหวต
27/11/2020 Terstappen [de] การออกเสียง : Terstappen 0 โหวต
27/11/2020 nehmen, nimmt, nahm, hat genommen [de] การออกเสียง : nehmen, nimmt, nahm, hat genommen 0 โหวต
27/11/2020 Mäzene [de] การออกเสียง : Mäzene 0 โหวต
27/11/2020 Krügerl [de] การออกเสียง : Krügerl 0 โหวต
27/11/2020 dysurie [de] การออกเสียง : dysurie 0 โหวต
27/11/2020 Die Sprache kann als Standard eingestellt werden. [de] การออกเสียง : Die Sprache kann als Standard eingestellt werden. 0 โหวต
27/11/2020 Lotte Lenja [de] การออกเสียง : Lotte Lenja 0 โหวต
27/11/2020 Klaus Niedzwiedz [de] การออกเสียง : Klaus Niedzwiedz 0 โหวต
27/11/2020 Schwergewichtsbildung [de] การออกเสียง : Schwergewichtsbildung 0 โหวต
27/11/2020 Busvermittlung [de] การออกเสียง : Busvermittlung 0 โหวต
27/11/2020 Polizeikomödie [de] การออกเสียง : Polizeikomödie 0 โหวต
27/11/2020 Dichterkabarett [de] การออกเสียง : Dichterkabarett 0 โหวต