ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2018 popularizó [es] การออกเสียง : popularizó 0 โหวต
24/06/2018 de manera habitual [es] การออกเสียง : de manera habitual 0 โหวต
24/06/2018 leguminoso [es] การออกเสียง : leguminoso 0 โหวต
17/01/2018 otorhinolaryngologia [ia] การออกเสียง : otorhinolaryngologia 1 โหวต
17/01/2018 reguarda [ia] การออกเสียง : reguarda 0 โหวต
17/01/2018 parolas [ia] การออกเสียง : parolas 0 โหวต
17/01/2018 conferentias [ia] การออกเสียง : conferentias 0 โหวต
17/01/2018 electronic [ia] การออกเสียง : electronic 0 โหวต
17/01/2018 reporta [ia] การออกเสียง : reporta 0 โหวต
17/01/2018 comprate [ia] การออกเสียง : comprate 0 โหวต
17/01/2018 Pensatas [ia] การออกเสียง : Pensatas 0 โหวต
17/01/2018 imbecille [ia] การออกเสียง : imbecille 0 โหวต
17/01/2018 hallo [ia] การออกเสียง : hallo 0 โหวต
17/01/2018 large [ia] การออกเสียง : large 0 โหวต
17/01/2018 plus [ia] การออกเสียง : plus 0 โหวต
17/01/2018 Joseph [ia] การออกเสียง : Joseph 0 โหวต
17/01/2018 asylo [ia] การออกเสียง : asylo 0 โหวต
17/01/2018 desayunaremos [es] การออกเสียง : desayunaremos 0 โหวต
17/01/2018 enorgullecerme [es] การออกเสียง : enorgullecerme 0 โหวต
17/01/2018 apuestes [es] การออกเสียง : apuestes 0 โหวต
17/01/2018 apostaba [es] การออกเสียง : apostaba 0 โหวต
17/01/2018 apostabas [es] การออกเสียง : apostabas 0 โหวต
17/01/2018 apostaban [es] การออกเสียง : apostaban 0 โหวต
17/01/2018 apostabais [es] การออกเสียง : apostabais 0 โหวต
17/01/2018 ganándome [es] การออกเสียง : ganándome 0 โหวต
17/01/2018 ganándote [es] การออกเสียง : ganándote 0 โหวต
17/01/2018 ganándonos [es] การออกเสียง : ganándonos 0 โหวต
17/01/2018 ganases [es] การออกเสียง : ganases 0 โหวต
17/01/2018 ganarías [es] การออกเสียง : ganarías 0 โหวต
17/01/2018 ganaríais [es] การออกเสียง : ganaríais 0 โหวต