ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/01/2018 otorhinolaryngologia [ia] การออกเสียงคำว่า otorhinolaryngologia คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/01/2018 reguarda [ia] การออกเสียงคำว่า reguarda คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 parolas [ia] การออกเสียงคำว่า parolas คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 conferentias [ia] การออกเสียงคำว่า conferentias คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 electronic [ia] การออกเสียงคำว่า electronic คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 reporta [ia] การออกเสียงคำว่า reporta คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 comprate [ia] การออกเสียงคำว่า comprate คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Pensatas [ia] การออกเสียงคำว่า Pensatas คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 imbecille [ia] การออกเสียงคำว่า imbecille คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 hallo [ia] การออกเสียงคำว่า hallo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 large [ia] การออกเสียงคำว่า large คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 plus [ia] การออกเสียงคำว่า plus คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Joseph [ia] การออกเสียงคำว่า Joseph คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 asylo [ia] การออกเสียงคำว่า asylo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 desayunaremos [es] การออกเสียงคำว่า desayunaremos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 enorgullecerme [es] การออกเสียงคำว่า enorgullecerme คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apuestes [es] การออกเสียงคำว่า apuestes คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apostaba [es] การออกเสียงคำว่า apostaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apostabas [es] การออกเสียงคำว่า apostabas คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apostaban [es] การออกเสียงคำว่า apostaban คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apostabais [es] การออกเสียงคำว่า apostabais คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ganándome [es] การออกเสียงคำว่า ganándome คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ganándote [es] การออกเสียงคำว่า ganándote คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ganándonos [es] การออกเสียงคำว่า ganándonos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ganases [es] การออกเสียงคำว่า ganases คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ganarías [es] การออกเสียงคำว่า ganarías คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ganaríais [es] การออกเสียงคำว่า ganaríais คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ganaseis [es] การออกเสียงคำว่า ganaseis คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apostamos [es] การออกเสียงคำว่า apostamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apostaron [es] การออกเสียงคำว่า apostaron คะแนนโหวต 0 คะแนน