ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/10/2016 Zunftbar [de] การออกเสียงคำว่า Zunftbar คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2016 Laufnarr [de] การออกเสียงคำว่า Laufnarr คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2016 Hübscheste [de] การออกเสียงคำว่า Hübscheste คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2016 versündigen [de] การออกเสียงคำว่า versündigen คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2016 Bedauerte [de] การออกเสียงคำว่า Bedauerte คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/10/2016 glatt gehen [de] การออกเสียงคำว่า glatt gehen คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/10/2016 wonnevoll [de] การออกเสียงคำว่า wonnevoll คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2016 fröhlichem [de] การออกเสียงคำว่า fröhlichem คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/10/2016 Kirchentrennung [de] การออกเสียงคำว่า Kirchentrennung คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] การออกเสียงคำว่า Suraiya Faroqhi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Dean Kukan [de] การออกเสียงคำว่า Dean Kukan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Mewael [de] การออกเสียงคำว่า Mewael คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Ginsburgh [de] การออกเสียงคำว่า Ginsburgh คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Morris Trachsler [de] การออกเสียงคำว่า Morris Trachsler คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Reto Schäppi [de] การออกเสียงคำว่า Reto Schäppi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Reto Suri [de] การออกเสียงคำว่า Reto Suri คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Damien Brunner [de] การออกเสียงคำว่า Damien Brunner คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Kevin Sharp [de] การออกเสียงคำว่า Kevin Sharp คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Dennis Endras [de] การออกเสียงคำว่า Dennis Endras คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] การออกเสียงคำว่า Yasin Ehliz คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Roman Josi [de] การออกเสียงคำว่า Roman Josi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] การออกเสียงคำว่า Yannic Seidenberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Reto Berra [de] การออกเสียงคำว่า Reto Berra คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Nikolai Goc [de] การออกเสียงคำว่า Nikolai Goc คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Kevin Fiala [de] การออกเสียงคำว่า Kevin Fiala คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 Daniel Pietta [de] การออกเสียงคำว่า Daniel Pietta คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2016 fahre [de] การออกเสียงคำว่า fahre คะแนนโหวต -1 คะแนน
26/01/2009 Vermittler [de] การออกเสียงคำว่า Vermittler คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/01/2009 Zivilisation [de] การออกเสียงคำว่า Zivilisation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2009 umgebracht [de] การออกเสียงคำว่า umgebracht คะแนนโหวต 0 คะแนน