ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/10/2016 Zunftbar [de] การออกเสียง : Zunftbar 0 โหวต
11/10/2016 Laufnarr [de] การออกเสียง : Laufnarr 0 โหวต
11/10/2016 Hübscheste [de] การออกเสียง : Hübscheste 0 โหวต
11/10/2016 versündigen [de] การออกเสียง : versündigen 0 โหวต
10/10/2016 Bedauerte [de] การออกเสียง : Bedauerte 1 โหวต
10/10/2016 wonnevoll [de] การออกเสียง : wonnevoll 0 โหวต
10/10/2016 fröhlichem [de] การออกเสียง : fröhlichem 0 โหวต
10/10/2016 Kirchentrennung [de] การออกเสียง : Kirchentrennung 0 โหวต
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] การออกเสียง : Suraiya Faroqhi 0 โหวต
26/04/2016 Dean Kukan [de] การออกเสียง : Dean Kukan 0 โหวต
26/04/2016 Mewael [de] การออกเสียง : Mewael 0 โหวต
26/04/2016 Ginsburgh [de] การออกเสียง : Ginsburgh 0 โหวต
26/04/2016 Morris Trachsler [de] การออกเสียง : Morris Trachsler 0 โหวต
26/04/2016 Reto Schäppi [de] การออกเสียง : Reto Schäppi 0 โหวต
26/04/2016 Reto Suri [de] การออกเสียง : Reto Suri 0 โหวต
26/04/2016 Damien Brunner [de] การออกเสียง : Damien Brunner 0 โหวต
26/04/2016 Kevin Sharp [de] การออกเสียง : Kevin Sharp 0 โหวต
26/04/2016 Dennis Endras [de] การออกเสียง : Dennis Endras 0 โหวต
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] การออกเสียง : Yasin Ehliz 0 โหวต
26/04/2016 Roman Josi [de] การออกเสียง : Roman Josi 0 โหวต
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] การออกเสียง : Yannic Seidenberg 0 โหวต
26/04/2016 Reto Berra [de] การออกเสียง : Reto Berra 0 โหวต
26/04/2016 Nikolai Goc [de] การออกเสียง : Nikolai Goc 0 โหวต
26/04/2016 Kevin Fiala [de] การออกเสียง : Kevin Fiala 0 โหวต
26/04/2016 Daniel Pietta [de] การออกเสียง : Daniel Pietta 0 โหวต
26/01/2009 Vermittler [de] การออกเสียง : Vermittler 0 โหวต
26/01/2009 Zivilisation [de] การออกเสียง : Zivilisation 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2009 umgebracht [de] การออกเสียง : umgebracht 0 โหวต
26/01/2009 zwingend [de] การออกเสียง : zwingend 0 โหวต
26/01/2009 etage [de] การออกเสียง : etage 0 โหวต