ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/10/2016 Schwedenzange [de] Schwedenzange การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2016 Zunftbar [de] Zunftbar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2016 Laufnarr [de] Laufnarr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2016 Hübscheste [de] Hübscheste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/10/2016 versündigen [de] versündigen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 einsamsten [de] einsamsten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 Bedauerte [de] Bedauerte การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2016 Radschneeschläger [de] Radschneeschläger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 glatt gehen [de] glatt gehen การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/10/2016 Nierenschutzgürtel [de] Nierenschutzgürtel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 wonnevoll [de] wonnevoll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 fröhlichem [de] fröhlichem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 Kirchentrennung [de] Kirchentrennung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 Baustellenaufseher [de] Baustellenaufseher การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 Aussteuerversicherung [de] Aussteuerversicherung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/10/2016 es regnet Bindfäden [de] es regnet Bindfäden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Suraiya Faroqhi [de] Suraiya Faroqhi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Dean Kukan [de] Dean Kukan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Mewael [de] Mewael การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Ginsburgh [de] Ginsburgh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Morris Trachsler [de] Morris Trachsler การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Reto Schäppi [de] Reto Schäppi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Reto Suri [de] Reto Suri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Damien Brunner [de] Damien Brunner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Kevin Sharp [de] Kevin Sharp การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Dennis Endras [de] Dennis Endras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Yasin Ehliz [de] Yasin Ehliz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Roman Josi [de] Roman Josi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Yannic Seidenberg [de] Yannic Seidenberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/04/2016 Reto Berra [de] Reto Berra การออกเสียง 0คะแนนโหวต