ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/11/2012 daha [az] daha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2012 dərd [az] dərd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Avropa [az] Avropa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 abad [az] abad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 abidə [az] abidə การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 absurd [az] absurd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 acıq [az] acıq การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Rusiya [az] Rusiya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Iran [az] Iran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 İspaniya [az] İspaniya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Portuqaliya [az] Portuqaliya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Andorra [az] Andorra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Fransa [az] Fransa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Almaniya [az] Almaniya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Belçika [az] Belçika การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Niderland [az] Niderland การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Luksemburq [az] Luksemburq การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 İsveç [az] İsveç การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Norveç [az] Norveç การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Finlandiya [az] Finlandiya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Estoniya [az] Estoniya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Litva [az] Litva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Latviya [az] Latviya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Çexiya [az] Çexiya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Slovakiya [az] Slovakiya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Macarıstan [az] Macarıstan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Polşa [az] Polşa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Gürcüstan [az] Gürcüstan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 İsveçrə [az] İsveçrə การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2011 Avstriya [az] Avstriya การออกเสียง 0คะแนนโหวต