ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/11/2012 daha [az] การออกเสียงคำว่า daha คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2012 dərd [az] การออกเสียงคำว่า dərd คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Avropa [az] การออกเสียงคำว่า Avropa คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 abad [az] การออกเสียงคำว่า abad คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 abidə [az] การออกเสียงคำว่า abidə คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 absurd [az] การออกเสียงคำว่า absurd คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 acıq [az] การออกเสียงคำว่า acıq คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Rusiya [az] การออกเสียงคำว่า Rusiya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Iran [az] การออกเสียงคำว่า Iran คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 İspaniya [az] การออกเสียงคำว่า İspaniya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Portuqaliya [az] การออกเสียงคำว่า Portuqaliya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Andorra [az] การออกเสียงคำว่า Andorra คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Fransa [az] การออกเสียงคำว่า Fransa คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Almaniya [az] การออกเสียงคำว่า Almaniya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Belçika [az] การออกเสียงคำว่า Belçika คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Niderland [az] การออกเสียงคำว่า Niderland คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Luksemburq [az] การออกเสียงคำว่า Luksemburq คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 İsveç [az] การออกเสียงคำว่า İsveç คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Norveç [az] การออกเสียงคำว่า Norveç คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Finlandiya [az] การออกเสียงคำว่า Finlandiya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Estoniya [az] การออกเสียงคำว่า Estoniya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Litva [az] การออกเสียงคำว่า Litva คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Latviya [az] การออกเสียงคำว่า Latviya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Çexiya [az] การออกเสียงคำว่า Çexiya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Slovakiya [az] การออกเสียงคำว่า Slovakiya คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Macarıstan [az] การออกเสียงคำว่า Macarıstan คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Polşa [az] การออกเสียงคำว่า Polşa คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Gürcüstan [az] การออกเสียงคำว่า Gürcüstan คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 İsveçrə [az] การออกเสียงคำว่า İsveçrə คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2011 Avstriya [az] การออกเสียงคำว่า Avstriya คะแนนโหวต 0 คะแนน