ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/01/2013 سه‌رۆك [ku] การออกเสียงคำว่า سه‌رۆك คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2013 ئاشتی [ku] การออกเสียงคำว่า ئاشتی คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/01/2013 Bêcirman [ku] การออกเสียงคำว่า Bêcirman คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 kîrtûj [ku] การออกเสียงคำว่า kîrtûj คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 jikerêketî [ku] การออกเสียงคำว่า jikerêketî คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 kîrvindê [ku] การออกเสียงคำว่า kîrvindê คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 beredayî [ku] การออกเสียงคำว่า beredayî คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 nûjîn [ku] การออกเสียงคำว่า nûjîn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2012 serkundir [ku] การออกเสียงคำว่า serkundir คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 segbav [ku] การออกเสียงคำว่า segbav คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 telebe [ku] การออกเสียงคำว่า telebe คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 sewîl [ku] การออกเสียงคำว่า sewîl คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 firîk [ku] การออกเสียงคำว่า firîk คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 pung [ku] การออกเสียงคำว่า pung คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 pit [ku] การออกเสียงคำว่า pit คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 hitok [ku] การออกเสียงคำว่า hitok คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 navsere [ku] การออกเสียงคำว่า navsere คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 xwedanenas [ku] การออกเสียงคำว่า xwedanenas คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 bihok [ku] การออกเสียงคำว่า bihok คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 Cixare [ku] การออกเสียงคำว่า Cixare คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 kixs [ku] การออกเสียงคำว่า kixs คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 qûnde [ku] การออกเสียงคำว่า qûnde คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 qûnek [ku] การออกเสียงคำว่า qûnek คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 melkemot [ku] การออกเสียงคำว่า melkemot คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 rûhstîn [ku] การออกเสียงคำว่า rûhstîn คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 کوردستانی [ku] การออกเสียงคำว่า کوردستانی คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 rawer [ku] การออกเสียงคำว่า rawer คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 kweh [ku] การออกเสียงคำว่า kweh คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 şevrevînk [ku] การออกเสียงคำว่า şevrevînk คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2012 pîrhevok [ku] การออกเสียงคำว่า pîrhevok คะแนนโหวต 0 คะแนน