ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/01/2013 سه‌رۆك [ku] سه‌رۆك การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2013 ئاشتی [ku] ئاشتی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2013 Bêcirman [ku] Bêcirman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 kîrtûj [ku] kîrtûj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 jikerêketî [ku] jikerêketî การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 kîrvindê [ku] kîrvindê การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 beredayî [ku] beredayî การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 nûjîn [ku] nûjîn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2012 serkundir [ku] serkundir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 segbav [ku] segbav การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 telebe [ku] telebe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 sewîl [ku] sewîl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 firîk [ku] firîk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 pung [ku] pung การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 pit [ku] pit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 hitok [ku] hitok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 navsere [ku] navsere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 xwedanenas [ku] xwedanenas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 bihok [ku] bihok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 Cixare [ku] Cixare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 kixs [ku] kixs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 qûnde [ku] qûnde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 qûnek [ku] qûnek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 melkemot [ku] melkemot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 rûhstîn [ku] rûhstîn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 کوردستانی [ku] کوردستانی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 rawer [ku] rawer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 kweh [ku] kweh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 şevrevînk [ku] şevrevînk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2012 pîrhevok [ku] pîrhevok การออกเสียง 0คะแนนโหวต