ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/12/2018 Cialénne (Natale) [frp] การออกเสียง : Cialénne (Natale) 0 โหวต
08/03/2015 ma t'tie fin ou fol [frp] การออกเสียง : ma t'tie fin ou fol 0 โหวต
08/03/2015 fôi [frp] การออกเสียง : fôi 0 โหวต
08/03/2015 foi [frp] การออกเสียง : foi 0 โหวต
08/03/2015 oi [frp] การออกเสียง : oi 0 โหวต
08/03/2015 ôi [frp] การออกเสียง : ôi 0 โหวต
08/03/2015 Ohta [frp] การออกเสียง : Ohta 0 โหวต
08/03/2015 or [frp] การออกเสียง : or 0 โหวต
08/03/2015 boton d'or [frp] การออกเสียง : boton d'or 0 โหวต
08/03/2015 vert [frp] การออกเสียง : vert 0 โหวต
08/03/2015 2 [frp] การออกเสียง : 2 0 โหวต
08/03/2015 â [frp] การออกเสียง : â 0 โหวต
08/03/2015 néi [frp] การออกเสียง : néi 0 โหวต
08/03/2015 ichtâgio [frp] การออกเสียง : ichtâgio 0 โหวต
08/03/2015 Vâl d'Aoûta [frp] การออกเสียง : Vâl d'Aoûta 0 โหวต
08/03/2015 Lillaz [frp] การออกเสียง : Lillaz 0 โหวต
08/03/2015 ara [frp] การออกเสียง : ara 0 โหวต
07/03/2015 5 [frp] การออกเสียง : 5 0 โหวต
07/03/2015 4 [frp] การออกเสียง : 4 0 โหวต
07/03/2015 3 [frp] การออกเสียง : 3 0 โหวต
07/03/2015 1 [frp] การออกเสียง : 1 0 โหวต
07/03/2015 doush [frp] การออกเสียง : doush 0 โหวต
07/03/2015 doui [frp] การออกเสียง : doui 0 โหวต
07/03/2015 Roma [frp] การออกเสียง : Roma 0 โหวต
07/03/2015 cranma [frp] การออกเสียง : cranma 0 โหวต
07/03/2015 ajiéia [frp] การออกเสียง : ajiéia 0 โหวต
07/03/2015 chun [frp] การออกเสียง : chun 0 โหวต
07/03/2015 [frp] การออกเสียง : sò 0 โหวต