ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/02/2017 Nashledanou [cs] Nashledanou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 shoda [cs] shoda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 kočka [cs] kočka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 obézní [cs] obézní การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 ranka [cs] ranka การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 hřát se [cs] hřát se การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 karty [cs] karty การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2017 dosažený [cs] dosažený การออกเสียง 1คะแนนโหวต
09/02/2017 příčinný [cs] příčinný การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/05/2010 Jan Neruda [cs] Jan Neruda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 Jakub Deml [cs] Jakub Deml การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 Eduard Bass [cs] Eduard Bass การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] Jaroslav Vrchlický การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2010 Tokio [cs] Tokio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2010 tango [cs] tango การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/05/2010 strach [cs] strach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 slza [cs] slza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skla [cs] skla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikovi [cs] skeptikovi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikové [cs] skeptikové การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikova [cs] skeptikova การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/05/2010 skeptikem [cs] skeptikem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2010 skleničku [cs] skleničku การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2010 skleničkami [cs] skleničkami การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/05/2010 sklenička [cs] sklenička การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotových [cs] skotových การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovy [cs] skotovy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovu [cs] skotovu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovou [cs] skotovou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2010 skotovo [cs] skotovo การออกเสียง 0คะแนนโหวต