ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2017 Nashledanou [cs] การออกเสียงคำว่า Nashledanou คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 shoda [cs] การออกเสียงคำว่า shoda คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 kočka [cs] การออกเสียงคำว่า kočka คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 obézní [cs] การออกเสียงคำว่า obézní คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 ranka [cs] การออกเสียงคำว่า ranka คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 hřát se [cs] การออกเสียงคำว่า hřát se คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 karty [cs] การออกเสียงคำว่า karty คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2017 dosažený [cs] การออกเสียงคำว่า dosažený คะแนนโหวต 1 คะแนน
09/02/2017 příčinný [cs] การออกเสียงคำว่า příčinný คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/05/2010 Jan Neruda [cs] การออกเสียงคำว่า Jan Neruda คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 Jakub Deml [cs] การออกเสียงคำว่า Jakub Deml คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 Eduard Bass [cs] การออกเสียงคำว่า Eduard Bass คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] การออกเสียงคำว่า Jaroslav Vrchlický คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2010 Tokio [cs] การออกเสียงคำว่า Tokio คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2010 tango [cs] การออกเสียงคำว่า tango คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2010 strach [cs] การออกเสียงคำว่า strach คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2010 slza [cs] การออกเสียงคำว่า slza คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2010 skla [cs] การออกเสียงคำว่า skla คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2010 skeptikovi [cs] การออกเสียงคำว่า skeptikovi คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2010 skeptikové [cs] การออกเสียงคำว่า skeptikové คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2010 skeptikova [cs] การออกเสียงคำว่า skeptikova คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/05/2010 skeptikem [cs] การออกเสียงคำว่า skeptikem คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2010 skleničku [cs] การออกเสียงคำว่า skleničku คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2010 skleničkami [cs] การออกเสียงคำว่า skleničkami คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/05/2010 sklenička [cs] การออกเสียงคำว่า sklenička คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2010 skotových [cs] การออกเสียงคำว่า skotových คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2010 skotovy [cs] การออกเสียงคำว่า skotovy คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2010 skotovu [cs] การออกเสียงคำว่า skotovu คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2010 skotovou [cs] การออกเสียงคำว่า skotovou คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2010 skotovo [cs] การออกเสียงคำว่า skotovo คะแนนโหวต 0 คะแนน