ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/10/2011 penis [en] การออกเสียงคำว่า penis คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2011 pass away [en] การออกเสียงคำว่า pass away คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2011 ramen noodles [en] การออกเสียงคำว่า ramen noodles คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2011 soda fountain [en] การออกเสียงคำว่า soda fountain คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2011 roof [en] การออกเสียงคำว่า roof คะแนนโหวต 0 คะแนน