ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/11/2012 hyphenated [en] hyphenated การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 derision [en] derision การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 mollified [en] mollified การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 Computer Science [en] Computer Science การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 derives [en] derives การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 paleophytologist [en] paleophytologist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 paleophytology [en] paleophytology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] fibrocartilaginous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 microfracture [en] microfracture การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 benefaction [en] benefaction การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 beluga [en] beluga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 condenser [en] condenser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 webbing [en] webbing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 postmark [en] postmark การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 down-trodden [en] down-trodden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 cushioned [en] cushioned การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/11/2012 feeble [en] feeble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2012 sundered [en] sundered การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 sales assistant [en] sales assistant การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/11/2012 slow motion [en] slow motion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 plausibly [en] plausibly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 narrowest [en] narrowest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 infernal [en] infernal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 maleate [en] maleate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 proportionately [en] proportionately การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 stertorous [en] stertorous การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 rehearsing [en] rehearsing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 personal pronoun [en] personal pronoun การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/11/2012 actualize [en] actualize การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/11/2012 pterygopalatine [en] pterygopalatine การออกเสียง 1คะแนนโหวต