ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/11/2012 hyphenated [en] การออกเสียงคำว่า hyphenated คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 derision [en] การออกเสียงคำว่า derision คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 mollified [en] การออกเสียงคำว่า mollified คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 Computer Science [en] การออกเสียงคำว่า Computer Science คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 derives [en] การออกเสียงคำว่า derives คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 paleophytologist [en] การออกเสียงคำว่า paleophytologist คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 paleophytology [en] การออกเสียงคำว่า paleophytology คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] การออกเสียงคำว่า fibrocartilaginous คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 microfracture [en] การออกเสียงคำว่า microfracture คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 benefaction [en] การออกเสียงคำว่า benefaction คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 beluga [en] การออกเสียงคำว่า beluga คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 condenser [en] การออกเสียงคำว่า condenser คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 webbing [en] การออกเสียงคำว่า webbing คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 postmark [en] การออกเสียงคำว่า postmark คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 down-trodden [en] การออกเสียงคำว่า down-trodden คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 cushioned [en] การออกเสียงคำว่า cushioned คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/11/2012 feeble [en] การออกเสียงคำว่า feeble คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2012 sundered [en] การออกเสียงคำว่า sundered คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 sales assistant [en] การออกเสียงคำว่า sales assistant คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/11/2012 slow motion [en] การออกเสียงคำว่า slow motion คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 plausibly [en] การออกเสียงคำว่า plausibly คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 narrowest [en] การออกเสียงคำว่า narrowest คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 infernal [en] การออกเสียงคำว่า infernal คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 maleate [en] การออกเสียงคำว่า maleate คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 proportionately [en] การออกเสียงคำว่า proportionately คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 stertorous [en] การออกเสียงคำว่า stertorous คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 rehearsing [en] การออกเสียงคำว่า rehearsing คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 personal pronoun [en] การออกเสียงคำว่า personal pronoun คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/11/2012 actualize [en] การออกเสียงคำว่า actualize คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/11/2012 pterygopalatine [en] การออกเสียงคำว่า pterygopalatine คะแนนโหวต 1 คะแนน