ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/11/2012 hyphenated [en] การออกเสียง : hyphenated 0 โหวต
25/11/2012 derision [en] การออกเสียง : derision 0 โหวต
25/11/2012 mollified [en] การออกเสียง : mollified 0 โหวต
25/11/2012 Computer Science [en] การออกเสียง : Computer Science 0 โหวต
25/11/2012 derives [en] การออกเสียง : derives 0 โหวต
25/11/2012 paleophytologist [en] การออกเสียง : paleophytologist 0 โหวต
25/11/2012 paleophytology [en] การออกเสียง : paleophytology 0 โหวต
25/11/2012 fibrocartilaginous [en] การออกเสียง : fibrocartilaginous 0 โหวต
25/11/2012 microfracture [en] การออกเสียง : microfracture 0 โหวต
25/11/2012 benefaction [en] การออกเสียง : benefaction 0 โหวต
25/11/2012 beluga [en] การออกเสียง : beluga 0 โหวต
25/11/2012 condenser [en] การออกเสียง : condenser 0 โหวต
25/11/2012 webbing [en] การออกเสียง : webbing 0 โหวต
25/11/2012 postmark [en] การออกเสียง : postmark 0 โหวต
25/11/2012 down-trodden [en] การออกเสียง : down-trodden 0 โหวต
25/11/2012 cushioned [en] การออกเสียง : cushioned 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2012 feeble [en] การออกเสียง : feeble 0 โหวต
25/11/2012 sundered [en] การออกเสียง : sundered 0 โหวต
25/11/2012 sales assistant [en] การออกเสียง : sales assistant 2 โหวต
25/11/2012 slow motion [en] การออกเสียง : slow motion 0 โหวต
25/11/2012 plausibly [en] การออกเสียง : plausibly 0 โหวต
25/11/2012 narrowest [en] การออกเสียง : narrowest 0 โหวต
25/11/2012 infernal [en] การออกเสียง : infernal 0 โหวต
25/11/2012 maleate [en] การออกเสียง : maleate 0 โหวต
25/11/2012 proportionately [en] การออกเสียง : proportionately 0 โหวต
25/11/2012 stertorous [en] การออกเสียง : stertorous 0 โหวต
25/11/2012 rehearsing [en] การออกเสียง : rehearsing 0 โหวต
25/11/2012 personal pronoun [en] การออกเสียง : personal pronoun 0 โหวต
25/11/2012 actualize [en] การออกเสียง : actualize 2 โหวต
25/11/2012 pterygopalatine [en] การออกเสียง : pterygopalatine 1 โหวต