ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/11/2012 hyphenated [en] การออกเสียงคำว่า hyphenated 0 โหวต
26/11/2012 derision [en] การออกเสียงคำว่า derision 0 โหวต
26/11/2012 mollified [en] การออกเสียงคำว่า mollified 0 โหวต
26/11/2012 Computer Science [en] การออกเสียงคำว่า Computer Science 0 โหวต
26/11/2012 derives [en] การออกเสียงคำว่า derives 0 โหวต
26/11/2012 paleophytologist [en] การออกเสียงคำว่า paleophytologist 0 โหวต
26/11/2012 paleophytology [en] การออกเสียงคำว่า paleophytology 0 โหวต
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] การออกเสียงคำว่า fibrocartilaginous 0 โหวต
26/11/2012 microfracture [en] การออกเสียงคำว่า microfracture 0 โหวต
26/11/2012 benefaction [en] การออกเสียงคำว่า benefaction 0 โหวต
26/11/2012 beluga [en] การออกเสียงคำว่า beluga 0 โหวต
26/11/2012 condenser [en] การออกเสียงคำว่า condenser 0 โหวต
26/11/2012 webbing [en] การออกเสียงคำว่า webbing 0 โหวต
26/11/2012 postmark [en] การออกเสียงคำว่า postmark 0 โหวต
26/11/2012 down-trodden [en] การออกเสียงคำว่า down-trodden 0 โหวต
26/11/2012 cushioned [en] การออกเสียงคำว่า cushioned 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/11/2012 feeble [en] การออกเสียงคำว่า feeble 0 โหวต
26/11/2012 sundered [en] การออกเสียงคำว่า sundered 0 โหวต
25/11/2012 sales assistant [en] การออกเสียงคำว่า sales assistant 1 โหวต
25/11/2012 slow motion [en] การออกเสียงคำว่า slow motion 0 โหวต
25/11/2012 plausibly [en] การออกเสียงคำว่า plausibly 0 โหวต
25/11/2012 narrowest [en] การออกเสียงคำว่า narrowest 0 โหวต
25/11/2012 infernal [en] การออกเสียงคำว่า infernal 0 โหวต
25/11/2012 maleate [en] การออกเสียงคำว่า maleate 0 โหวต
25/11/2012 proportionately [en] การออกเสียงคำว่า proportionately 0 โหวต
25/11/2012 stertorous [en] การออกเสียงคำว่า stertorous 0 โหวต
25/11/2012 rehearsing [en] การออกเสียงคำว่า rehearsing 0 โหวต
25/11/2012 personal pronoun [en] การออกเสียงคำว่า personal pronoun 0 โหวต
25/11/2012 actualize [en] การออกเสียงคำว่า actualize 1 โหวต
25/11/2012 pterygopalatine [en] การออกเสียงคำว่า pterygopalatine 1 โหวต