ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/10/2013 аташу [cv] аташу การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 atašu [cv] atašu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 аташуллă [cv] аташуллă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 atašullă [cv] atašullă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 аранçă [cv] аранçă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атă [cv] атă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 ată [cv] ată การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атă-пушмак [cv] атă-пушмак การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атăçă [cv] атăçă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атăш [cv] атăш การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атвит [cv] атвит การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атвитсĕр [cv] атвитсĕр การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атеизм [cv] атеизм การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 ателье [cv] ателье การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атлант [cv] атлант การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атомник [cv] атомник การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 аттан [cv] аттан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 аттата [cv] аттата การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 атташе [cv] атташе การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 аттăк [cv] аттăк การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 ахăрсамана [cv] ахăрсамана การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 ahărsamana [cv] ahărsamana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 ахăрт [cv] ахăрт การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 ahărt [cv] ahărt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 ахăртнех [cv] ахăртнех การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 асăнмалăх [cv] асăнмалăх การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 асăну [cv] асăну การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 асăрха [cv] асăрха การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 асăрхавлă [cv] асăрхавлă การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2013 asărhavlă [cv] asărhavlă การออกเสียง 0คะแนนโหวต