ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2013 аташу [cv] การออกเสียงคำว่า аташу คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 atašu [cv] การออกเสียงคำว่า atašu คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 аташуллă [cv] การออกเสียงคำว่า аташуллă คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 atašullă [cv] การออกเสียงคำว่า atašullă คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 аранçă [cv] การออกเสียงคำว่า аранçă คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атă [cv] การออกเสียงคำว่า атă คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 ată [cv] การออกเสียงคำว่า ată คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атă-пушмак [cv] การออกเสียงคำว่า атă-пушмак คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атăçă [cv] การออกเสียงคำว่า атăçă คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атăш [cv] การออกเสียงคำว่า атăш คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атвит [cv] การออกเสียงคำว่า атвит คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атвитсĕр [cv] การออกเสียงคำว่า атвитсĕр คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атеизм [cv] การออกเสียงคำว่า атеизм คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 ателье [cv] การออกเสียงคำว่า ателье คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атлант [cv] การออกเสียงคำว่า атлант คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атомник [cv] การออกเสียงคำว่า атомник คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 аттан [cv] การออกเสียงคำว่า аттан คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 аттата [cv] การออกเสียงคำว่า аттата คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 атташе [cv] การออกเสียงคำว่า атташе คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 аттăк [cv] การออกเสียงคำว่า аттăк คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 ахăрсамана [cv] การออกเสียงคำว่า ахăрсамана คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 ahărsamana [cv] การออกเสียงคำว่า ahărsamana คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 ахăрт [cv] การออกเสียงคำว่า ахăрт คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 ahărt [cv] การออกเสียงคำว่า ahărt คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 ахăртнех [cv] การออกเสียงคำว่า ахăртнех คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 асăнмалăх [cv] การออกเสียงคำว่า асăнмалăх คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 асăну [cv] การออกเสียงคำว่า асăну คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 асăрха [cv] การออกเสียงคำว่า асăрха คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 асăрхавлă [cv] การออกเสียงคำว่า асăрхавлă คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2013 asărhavlă [cv] การออกเสียงคำว่า asărhavlă คะแนนโหวต 0 คะแนน