ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/09/2012 заросший [ru] การออกเสียงคำว่า заросший คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/09/2012 опаздывающий [ru] การออกเสียงคำว่า опаздывающий คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/09/2012 великан-людоед [ru] การออกเสียงคำว่า великан-людоед คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/09/2012 коммерция [ru] การออกเสียงคำว่า коммерция คะแนนโหวต -2 คะแนน
07/09/2012 продолговатый [ru] การออกเสียงคำว่า продолговатый คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/09/2012 онемелый [ru] การออกเสียงคำว่า онемелый คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/09/2012 экспромтом [ru] การออกเสียงคำว่า экспромтом คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2012 удушливый [ru] การออกเสียงคำว่า удушливый คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/09/2012 стенной [ru] การออกเสียงคำว่า стенной คะแนนโหวต 0 คะแนน