ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/05/2016 florecen [es] การออกเสียงคำว่า florecen คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/05/2016 reabastecimiento [es] การออกเสียงคำว่า reabastecimiento คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2014 ciento once [es] การออกเสียงคำว่า ciento once คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2014 Picoteo [es] การออกเสียงคำว่า Picoteo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2014 José María Elorrieta [es] การออกเสียงคำว่า José María Elorrieta คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 cúrcuma [es] การออกเสียงคำว่า cúrcuma คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 cabaretera [es] การออกเสียงคำว่า cabaretera คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 currito [es] การออกเสียงคำว่า currito คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 cúter [es] การออกเสียงคำว่า cúter คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 curtidor [es] การออกเสียงคำว่า curtidor คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 pedanía [es] การออกเสียงคำว่า pedanía คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 causal [es] การออกเสียงคำว่า causal คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 dabuti [es] การออกเสียงคำว่า dabuti คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 debut [es] การออกเสียงคำว่า debut คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 destacarse [es] การออกเสียงคำว่า destacarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 enterradero [es] การออกเสียงคำว่า enterradero คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 basto [es] การออกเสียงคำว่า basto คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 insumiso [es] การออกเสียงคำว่า insumiso คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 criarse [es] การออกเสียงคำว่า criarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 distanciarse [es] การออกเสียงคำว่า distanciarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 marismas [es] การออกเสียงคำว่า marismas คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 desinflado [es] การออกเสียงคำว่า desinflado คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 chinita [es] การออกเสียงคำว่า chinita คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2012 cardiovascular [es] การออกเสียงคำว่า cardiovascular คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2012 007 [es] การออกเสียงคำว่า 007 คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] การออกเสียงคำว่า ¿qué hora es? คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] การออกเสียงคำว่า ¡Feliz Navidad! คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] การออกเสียงคำว่า ¡Felicidades! คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2012 ¡Basta! [es] การออกเสียงคำว่า ¡Basta! คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] การออกเสียงคำว่า ¡Basta ya! คะแนนโหวต 1 คะแนน