ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/05/2016 florecen [es] florecen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/05/2016 reabastecimiento [es] reabastecimiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2014 ciento once [es] ciento once การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2014 Picoteo [es] Picoteo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2014 José María Elorrieta [es] José María Elorrieta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 cúrcuma [es] cúrcuma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 cabaretera [es] cabaretera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 currito [es] currito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 cúter [es] cúter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 curtidor [es] curtidor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 pedanía [es] pedanía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 causal [es] causal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 dabuti [es] dabuti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 debut [es] debut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 destacarse [es] destacarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 enterradero [es] enterradero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 basto [es] basto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 insumiso [es] insumiso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 criarse [es] criarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 distanciarse [es] distanciarse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 marismas [es] marismas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 desinflado [es] desinflado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 chinita [es] chinita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/03/2012 cardiovascular [es] cardiovascular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2012 007 [es] 007 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] ¡Feliz Navidad! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] ¡Felicidades! การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2012 ¡Basta! [es] ¡Basta! การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] ¡Basta ya! การออกเสียง 1คะแนนโหวต