ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/07/2009 cielo [es] การออกเสียง : cielo 0 โหวต
29/07/2009 caballo [es] การออกเสียง : caballo 0 โหวต
29/07/2009 Buenos Aires [es] การออกเสียง : Buenos Aires 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 Maradona [es] การออกเสียง : Maradona 1 โหวต
29/07/2009 efeméride [es] การออกเสียง : efeméride 0 โหวต
29/07/2009 carcelero [es] การออกเสียง : carcelero 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 borra [es] การออกเสียง : borra 0 โหวต
29/07/2009 compatibilidad [es] การออกเสียง : compatibilidad 0 โหวต
29/07/2009 establo [es] การออกเสียง : establo 0 โหวต
29/07/2009 estetoscopio [es] การออกเสียง : estetoscopio 0 โหวต
29/07/2009 séptico [es] การออกเสียง : séptico 0 โหวต
29/07/2009 neerlandés [es] การออกเสียง : neerlandés 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 precoz [es] การออกเสียง : precoz 0 โหวต
29/07/2009 humildad [es] การออกเสียง : humildad 0 โหวต
29/07/2009 idílico [es] การออกเสียง : idílico 0 โหวต
29/07/2009 cigarrillos [es] การออกเสียง : cigarrillos 0 โหวต
29/07/2009 emancipación [es] การออกเสียง : emancipación 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 Diego Milito [es] การออกเสียง : Diego Milito 0 โหวต
29/07/2009 cabeza [es] การออกเสียง : cabeza 0 โหวต
29/07/2009 Antonio de Ulloa [es] การออกเสียง : Antonio de Ulloa 0 โหวต
29/07/2009 llamar [es] การออกเสียง : llamar 0 โหวต
29/07/2009 canción [es] การออกเสียง : canción 2 โหวต
29/07/2009 argentino [es] การออกเสียง : argentino 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/07/2009 computadora [es] การออกเสียง : computadora 0 โหวต
29/07/2009 Camilla [es] การออกเสียง : Camilla 0 โหวต