ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/03/2015 sostenibilidad [es] การออกเสียง : sostenibilidad 0 โหวต
31/03/2015 enojada [es] การออกเสียง : enojada -1 โหวต
31/03/2015 salvajes [es] การออกเสียง : salvajes 0 โหวต
31/03/2015 relatos [es] การออกเสียง : relatos 0 โหวต
31/03/2015 cognoscitivo [es] การออกเสียง : cognoscitivo 0 โหวต
31/03/2015 pañales [es] การออกเสียง : pañales 0 โหวต
31/03/2015 Chile [es] การออกเสียง : Chile 0 โหวต
31/03/2015 Alfa Romeo [es] การออกเสียง : Alfa Romeo 0 โหวต
31/03/2015 mate [es] การออกเสียง : mate 0 โหวต
31/03/2015 tango [es] การออกเสียง : tango 0 โหวต
31/03/2015 psicoanálisis [es] การออกเสียง : psicoanálisis 0 โหวต
31/03/2015 hijo de puta [es] การออกเสียง : hijo de puta 1 โหวต
31/03/2015 Oscar [es] การออกเสียง : Oscar 0 โหวต
31/03/2015 Ursula [es] การออกเสียง : Ursula 0 โหวต
31/03/2015 Lucas [es] การออกเสียง : Lucas 0 โหวต
31/03/2015 Manuel [es] การออกเสียง : Manuel 0 โหวต
31/03/2015 Julia [es] การออกเสียง : Julia 0 โหวต
31/03/2015 Francisco [es] การออกเสียง : Francisco 0 โหวต
31/03/2015 Emmanuel [es] การออกเสียง : Emmanuel 0 โหวต
31/03/2015 como una rosa [es] การออกเสียง : como una rosa 0 โหวต
31/03/2015 María [es] การออกเสียง : María 0 โหวต
31/03/2015 autónoma [es] การออกเสียง : autónoma 0 โหวต
31/03/2015 voluptuosa [es] การออกเสียง : voluptuosa 0 โหวต
31/03/2015 miseria [es] การออกเสียง : miseria 0 โหวต
31/03/2015 pasta [es] การออกเสียง : pasta 0 โหวต
31/03/2015 cosa [es] การออกเสียง : cosa 0 โหวต
31/03/2015 sobrino [es] การออกเสียง : sobrino 0 โหวต
31/03/2015 mamá [es] การออกเสียง : mamá 0 โหวต
31/03/2015 tableta [es] การออกเสียง : tableta 0 โหวต
31/03/2015 escándalo [es] การออกเสียง : escándalo 0 โหวต