ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/03/2015 enojada [es] การออกเสียงคำว่า enojada คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 salvajes [es] การออกเสียงคำว่า salvajes คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 relatos [es] การออกเสียงคำว่า relatos คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 cognoscitivo [es] การออกเสียงคำว่า cognoscitivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 pañales [es] การออกเสียงคำว่า pañales คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Chile [es] การออกเสียงคำว่า Chile คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Alfa Romeo [es] การออกเสียงคำว่า Alfa Romeo คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 mate [es] การออกเสียงคำว่า mate คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 tango [es] การออกเสียงคำว่า tango คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 psicoanálisis [es] การออกเสียงคำว่า psicoanálisis คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 hijo de puta [es] การออกเสียงคำว่า hijo de puta คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/03/2015 Oscar [es] การออกเสียงคำว่า Oscar คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Ursula [es] การออกเสียงคำว่า Ursula คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Lucas [es] การออกเสียงคำว่า Lucas คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Manuel [es] การออกเสียงคำว่า Manuel คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Julia [es] การออกเสียงคำว่า Julia คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Francisco [es] การออกเสียงคำว่า Francisco คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 Emmanuel [es] การออกเสียงคำว่า Emmanuel คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 como una rosa [es] การออกเสียงคำว่า como una rosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 María [es] การออกเสียงคำว่า María คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 autónoma [es] การออกเสียงคำว่า autónoma คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 voluptuosa [es] การออกเสียงคำว่า voluptuosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 miseria [es] การออกเสียงคำว่า miseria คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 pasta [es] การออกเสียงคำว่า pasta คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 cosa [es] การออกเสียงคำว่า cosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 sobrino [es] การออกเสียงคำว่า sobrino คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 mamá [es] การออกเสียงคำว่า mamá คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 tableta [es] การออกเสียงคำว่า tableta คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 escándalo [es] การออกเสียงคำว่า escándalo คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 hipoteca [es] การออกเสียงคำว่า hipoteca คะแนนโหวต 0 คะแนน