ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/04/2015 italiana [es] การออกเสียงคำว่า italiana คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 México [es] การออกเสียงคำว่า México คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 Che Guevara [es] การออกเสียงคำว่า Che Guevara คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 septiembre [es] การออกเสียงคำว่า septiembre คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 juego [es] การออกเสียงคำว่า juego คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 Jorge Luis Borges [es] การออกเสียงคำว่า Jorge Luis Borges คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/04/2015 Medellín [es] การออกเสียงคำว่า Medellín คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 queso [es] การออกเสียงคำว่า queso คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 bueno [es] การออกเสียงคำว่า bueno คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 Fuengirola [es] การออกเสียงคำว่า Fuengirola คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 vivienda [es] การออกเสียงคำว่า vivienda คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 paella [es] การออกเสียงคำว่า paella คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 otorrinolaringología [es] การออกเสียงคำว่า otorrinolaringología คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/04/2015 rehén [es] การออกเสียงคำว่า rehén คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 persona [es] การออกเสียงคำว่า persona คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 estar [es] การออกเสียงคำว่า estar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 ser [es] การออกเสียงคำว่า ser คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 zoológico [es] การออกเสียงคำว่า zoológico คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/04/2015 Israel [es] การออกเสียงคำว่า Israel คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 chupador [es] การออกเสียงคำว่า chupador คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 Como siempre [es] การออกเสียงคำว่า Como siempre คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 fijar [es] การออกเสียงคำว่า fijar คะแนนโหวต 2 คะแนน
16/04/2015 literatura latinoamericana [es] การออกเสียงคำว่า literatura latinoamericana คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 ex-novio [es] การออกเสียงคำว่า ex-novio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 desean [es] การออกเสียงคำว่า desean คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 errado [es] การออกเสียงคำว่า errado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 adosar [es] การออกเสียงคำว่า adosar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 echar las cartas [es] การออกเสียงคำว่า echar las cartas คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2015 vía pública [es] การออกเสียงคำว่า vía pública คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2015 sostenibilidad [es] การออกเสียงคำว่า sostenibilidad คะแนนโหวต 0 คะแนน