ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/04/2015 italiana [es] italiana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 México [es] México การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 te quiero [es] te quiero การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/04/2015 Che Guevara [es] Che Guevara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 septiembre [es] septiembre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 juego [es] juego การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/04/2015 Medellín [es] Medellín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 queso [es] queso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 bueno [es] bueno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 Fuengirola [es] Fuengirola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 vivienda [es] vivienda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 paella [es] paella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 otorrinolaringología [es] otorrinolaringología การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/04/2015 rehén [es] rehén การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 persona [es] persona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 estar [es] estar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 ser [es] ser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 zoológico [es] zoológico การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/04/2015 Israel [es] Israel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 chupador [es] chupador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 Como siempre [es] Como siempre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 fijar [es] fijar การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/04/2015 literatura latinoamericana [es] literatura latinoamericana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 ex-novio [es] ex-novio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 desean [es] desean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 errado [es] errado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 adosar [es] adosar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 echar las cartas [es] echar las cartas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/04/2015 vía pública [es] vía pública การออกเสียง 0คะแนนโหวต