สมาชิก:

AqQoyriq

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ AqQoyriq

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/01/2019 Пугачаулар [tt] การออกเสียง : Пугачаулар 0 โหวต
14/01/2019 карцерларда [tt] การออกเสียง : карцерларда 0 โหวต
14/01/2019 гөрли-гөрли [tt] การออกเสียง : гөрли-гөрли 0 โหวต
14/01/2019 күлмәк-ыштанны [tt] การออกเสียง : күлмәк-ыштанны 0 โหวต
14/01/2019 яхшук [tt] การออกเสียง : яхшук 0 โหวต
14/01/2019 ристан [tt] การออกเสียง : ристан 0 โหวต
14/01/2019 тәштидлеме [tt] การออกเสียง : тәштидлеме 0 โหวต
14/01/2019 авызларны [tt] การออกเสียง : авызларны 0 โหวต
14/01/2019 борчагыгызгамы [tt] การออกเสียง : борчагыгызгамы 0 โหวต
14/01/2019 кышлакларныңмы [tt] การออกเสียง : кышлакларныңмы 0 โหวต
14/01/2019 борчагыңнанмы [tt] การออกเสียง : борчагыңнанмы 0 โหวต
14/01/2019 кышлагыгыздан [tt] การออกเสียง : кышлагыгыздан 0 โหวต
14/01/2019 борчаклардамы [tt] การออกเสียง : борчаклардамы 0 โหวต
14/01/2019 кышлаклар [tt] การออกเสียง : кышлаклар 0 โหวต
14/01/2019 борчакларнымы [tt] การออกเสียง : борчакларнымы 0 โหวต
14/01/2019 кышлагына [tt] การออกเสียง : кышлагына 0 โหวต
14/01/2019 борчагыгыздыр [tt] การออกเสียง : борчагыгыздыр 0 โหวต
14/01/2019 кышлактан [tt] การออกเสียง : кышлактан 0 โหวต
14/01/2019 чырагызныңдыр [tt] การออกเสียง : чырагызныңдыр 0 โหวต
14/01/2019 ипиләребездер [tt] การออกเสียง : ипиләребездер 0 โหวต
14/01/2019 ипиләреңнеңдер [tt] การออกเสียง : ипиләреңнеңдер 0 โหวต
14/01/2019 чыраларыгызныңдыр [tt] การออกเสียง : чыраларыгызныңдыр 0 โหวต
14/01/2019 чыраларында [tt] การออกเสียง : чыраларында 0 โหวต
14/01/2019 чыраларыңда [tt] การออกเสียง : чыраларыңда 0 โหวต
14/01/2019 ипиләреңдә [tt] การออกเสียง : ипиләреңдә 0 โหวต
14/01/2019 чырагызда [tt] การออกเสียง : чырагызда 0 โหวต
14/01/2019 чырасында [tt] การออกเสียง : чырасында 0 โหวต
14/01/2019 чыраларыннан [tt] การออกเสียง : чыраларыннан 0 โหวต
14/01/2019 ипиләребездән [tt] การออกเสียง : ипиләребездән 0 โหวต
14/01/2019 чырасын [tt] การออกเสียง : чырасын 0 โหวต