ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/02/2018 савучылардан [tt] การออกเสียงคำว่า савучылардан คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 утыргычымнандыр [tt] การออกเสียงคำว่า утыргычымнандыр คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 батыргычымнандыр [tt] การออกเสียงคำว่า батыргычымнандыр คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 оетмаслармы [tt] การออกเสียงคำว่า оетмаслармы คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 кашынсалар [tt] การออกเสียงคำว่า кашынсалар คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 ботарлатуыгызга [tt] การออกเสียงคำว่า ботарлатуыгызга คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 утыргычыңнандыр [tt] การออกเสียงคำว่า утыргычыңнандыр คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 батыргычыңнандыр [tt] การออกเสียงคำว่า батыргычыңнандыр คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 оетмыйбызмы [tt] การออกเสียงคำว่า оетмыйбызмы คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 кашынмаслармы [tt] การออกเสียงคำว่า кашынмаслармы คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 буклавымның [tt] การออกเสียงคำว่า буклавымның คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 ертлачымнандыр [tt] การออกเสียงคำว่า ертлачымнандыр คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 өйрәткечемнәндер [tt] การออกเสียงคำว่า өйрәткечемнәндер คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/02/2018 оетачаклармы [tt] การออกเสียงคำว่า оетачаклармы คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 өйрәткечләреңнәндер [tt] การออกเสียงคำว่า өйрәткечләреңнәндер คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 симерткечләреңнәндер [tt] การออกเสียงคำว่า симерткечләреңнәндер คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 селкегечләреңнәндер [tt] การออกเสียงคำว่า селкегечләреңнәндер คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 оетуларында [tt] การออกเสียงคำว่า оетуларында คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 батыргычларымнандыр [tt] การออกเสียงคำว่า батыргычларымнандыр คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 пропагандадан [tt] การออกเสียงคำว่า пропагандадан คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 дәлилме [tt] การออกเสียงคำว่า дәлилме คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 торганлыгыгызга [tt] การออกเสียงคำว่า торганлыгыгызга คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 президентлыгына [tt] การออกเสียงคำว่า президентлыгына คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 Йель [tt] การออกเสียงคำว่า Йель คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 Туканның [tt] การออกเสียงคำว่า Туканның คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 эзлеклекләре [tt] การออกเสียงคำว่า эзлеклекләре คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 вузларында [tt] การออกเสียงคำว่า вузларында คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 эзлеклекләрдәге [tt] การออกเสียงคำว่า эзлеклекләрдәге คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 энергетикасы [tt] การออกเสียงคำว่า энергетикасы คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2018 онлайн-система [tt] การออกเสียงคำว่า онлайн-система คะแนนโหวต 0 คะแนน