สมาชิก:

AqQoyriq

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ AqQoyriq

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/12/2018 кәбестәңдер [tt] การออกเสียง : кәбестәңдер 0 โหวต
15/12/2018 кәрләдә [tt] การออกเสียง : кәрләдә 0 โหวต
15/12/2018 сәяхме [tt] การออกเสียง : сәяхме 0 โหวต
15/12/2018 агачланмак [tt] การออกเสียง : агачланмак 0 โหวต
15/12/2018 җирәнәсең [tt] การออกเสียง : җирәнәсең 0 โหวต
15/12/2018 ишегез [tt] การออกเสียง : ишегез 0 โหวต
15/12/2018 ялмавыздай [tt] การออกเสียง : ялмавыздай 0 โหวต
15/12/2018 көрәгәңә [tt] การออกเสียง : көрәгәңә 0 โหวต
15/12/2018 күләгәмдер [tt] การออกเสียง : күләгәмдер 0 โหวต
15/12/2018 сөрәкәме [tt] การออกเสียง : сөрәкәме 0 โหวต
15/12/2018 кәбестәмдер [tt] การออกเสียง : кәбестәмдер 0 โหวต
15/12/2018 кәрләңә [tt] การออกเสียง : кәрләңә 0 โหวต
15/12/2018 сәяхең [tt] การออกเสียง : сәяхең 0 โหวต
15/12/2018 агачланучы [tt] การออกเสียง : агачланучы 0 โหวต
15/12/2018 җирәнмәм [tt] การออกเสียง : җирәнмәм 0 โหวต
15/12/2018 ишебез [tt] การออกเสียง : ишебез 0 โหวต
15/12/2018 ялмавыздан [tt] การออกเสียง : ялмавыздан 0 โหวต
15/12/2018 көрәгәмә [tt] การออกเสียง : көрәгәмә 0 โหวต
15/12/2018 күләгәсенме [tt] การออกเสียง : күләгәсенме 0 โหวต
15/12/2018 сөрәкәдер [tt] การออกเสียง : сөрәкәдер 0 โหวต
15/12/2018 кәбестәгәдер [tt] การออกเสียง : кәбестәгәдер 0 โหวต
15/12/2018 кәрләсен [tt] การออกเสียง : кәрләсен 0 โหวต
15/12/2018 сәяхтер [tt] การออกเสียง : сәяхтер 0 โหวต
15/12/2018 агачланамы [tt] การออกเสียง : агачланамы 0 โหวต
15/12/2018 җирәнүме [tt] การออกเสียง : җирәнүме 0 โหวต
15/12/2018 ишкәме [tt] การออกเสียง : ишкәме 0 โหวต
15/12/2018 ялмавызның [tt] การออกเสียง : ялмавызның 0 โหวต
15/12/2018 көрәгәме [tt] การออกเสียง : көрәгәме 0 โหวต
15/12/2018 күләгәңнеме [tt] การออกเสียง : күләгәңнеме 0 โหวต
15/12/2018 сөрәкәсен [tt] การออกเสียง : сөрәкәсен 0 โหวต