สมาชิก:

AqQoyriq

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ AqQoyriq

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/01/2019 талкыдым [tt] การออกเสียง : талкыдым 0 โหวต
19/01/2019 туендырган [tt] การออกเสียง : туендырган 0 โหวต
19/01/2019 тәннәребез [tt] การออกเสียง : тәннәребез 0 โหวต
19/01/2019 турыланганын [tt] การออกเสียง : турыланганын 0 โหวต
19/01/2019 угрылаганым [tt] การออกเสียง : угрылаганым 0 โหวต
19/01/2019 чәчемә [tt] การออกเสียง : чәчемә 0 โหวต
19/01/2019 чишмәсеннән [tt] การออกเสียง : чишмәсеннән 0 โหวต
19/01/2019 эндәшәдер [tt] การออกเสียง : эндәшәдер 0 โหวต
19/01/2019 шаена [tt] การออกเสียง : шаена 0 โหวต
19/01/2019 яфраклардан [tt] การออกเสียง : яфраклардан 0 โหวต
19/01/2019 яргычлары [tt] การออกเสียง : яргычлары 0 โหวต
19/01/2019 язмышларың [tt] การออกเสียง : язмышларың 0 โหวต
19/01/2019 җөпләдем [tt] การออกเสียง : җөпләдем 0 โหวต
19/01/2019 җәлпәкле [tt] การออกเสียง : җәлпәкле 0 โหวต
19/01/2019 җитәрдер [tt] การออกเสียง : җитәрдер 0 โหวต
19/01/2019 әлифле [tt] การออกเสียง : әлифле 0 โหวต
19/01/2019 һичберчакны [tt] การออกเสียง : һичберчакны 0 โหวต
19/01/2019 өттеләр [tt] การออกเสียง : өттеләр 0 โหวต
19/01/2019 алмагачтай [tt] การออกเสียง : алмагачтай 0 โหวต
19/01/2019 акмыймыни [tt] การออกเสียง : акмыймыни 0 โหวต
19/01/2019 Борым [tt] การออกเสียง : Борым 0 โหวต
19/01/2019 Нәүрүзе [tt] การออกเสียง : Нәүрүзе 0 โหวต
19/01/2019 Киләклек [tt] การออกเสียง : Киләклек 0 โหวต
19/01/2019 Аллаһым [tt] การออกเสียง : Аллаһым 0 โหวต
19/01/2019 шири [tt] การออกเสียง : шири 0 โหวต
19/01/2019 Ләүхел-мәхфүз [tt] การออกเสียง : Ләүхел-мәхфүз 0 โหวต
19/01/2019 кыя-кыя [tt] การออกเสียง : кыя-кыя 0 โหวต
19/01/2019 зың [tt] การออกเสียง : зың 0 โหวต
19/01/2019 чикерткәдәй [tt] การออกเสียง : чикерткәдәй 0 โหวต
19/01/2019 талкысында [tt] การออกเสียง : талкысында 0 โหวต