สมาชิก:

AqQoyriq

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ AqQoyriq

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/05/2019 түшәмәләре [tt] การออกเสียง : түшәмәләре 0 โหวต
26/05/2019 түшәлмәсе [tt] การออกเสียง : түшәлмәсе 0 โหวต
26/05/2019 түшәмәсе [tt] การออกเสียง : түшәмәсе 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышын [tt] การออกเสียง : җиркуышын 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышыннан [tt] การออกเสียง : җиркуышыннан 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышында [tt] การออกเสียง : җиркуышында 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышы [tt] การออกเสียง : җиркуышы 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышының [tt] การออกเสียง : җиркуышының 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышына [tt] การออกเสียง : җиркуышына 0 โหวต
26/05/2019 җиркуыш [tt] การออกเสียง : җиркуыш 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышның [tt] การออกเสียง : җиркуышның 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышка [tt] การออกเสียง : җиркуышка 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышны [tt] การออกเสียง : җиркуышны 0 โหวต
26/05/2019 өшкергәндә [tt] การออกเสียง : өшкергәндә 0 โหวต
26/05/2019 өстен-аска [tt] การออกเสียง : өстен-аска 0 โหวต
26/05/2019 һушың [tt] การออกเสียง : һушың 0 โหวต
26/05/2019 үрәчәсен [tt] การออกเสียง : үрәчәсен 0 โหวต
26/05/2019 җиркуыштан [tt] การออกเสียง : җиркуыштан 0 โหวต
26/05/2019 җирләнгәннәр [tt] การออกเสียง : җирләнгәннәр 0 โหวต
26/05/2019 җирләндеме [tt] การออกเสียง : җирләндеме 0 โหวต
26/05/2019 үксемәдең [tt] การออกเสียง : үксемәдең 0 โหวต
26/05/2019 җеназасыз [tt] การออกเสียง : җеназасыз 0 โหวต
26/05/2019 җиркуышта [tt] การออกเสียง : җиркуышта 0 โหวต
26/05/2019 җибәргәчтен [tt] การออกเสียง : җибәргәчтен 0 โหวต
26/05/2019 яралгыда [tt] การออกเสียง : яралгыда 0 โหวต
26/05/2019 ярчеп [tt] การออกเสียง : ярчеп 0 โหวต
26/05/2019 ялвардың [tt] การออกเสียง : ялвардың 0 โหวต
26/05/2019 ялгый-ялгый [tt] การออกเสียง : ялгый-ялгый 0 โหวต
26/05/2019 япа-ялангач [tt] การออกเสียง : япа-ялангач 0 โหวต
26/05/2019 шөһрәт-даны [tt] การออกเสียง : шөһрәт-даны 0 โหวต