สมาชิก:

AqQoyriq

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ AqQoyriq

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
13/12/2018 ялмавызлыгы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызлардандыр [tt] การออกเสียง : ялмавызлардандыр 0 โหวต
13/12/2018 ялмавызыннандыр [tt] การออกเสียง : ялмавызыннандыр 0 โหวต
13/12/2018 ялмавызынадыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызныдыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызларныдыр [tt] การออกเสียง : ялмавызларныдыр โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызындыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавыздандыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызгадыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызларгадыр [tt] การออกเสียง : ялмавызларгадыр โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызыныңдыр [tt] การออกเสียง : ялмавызыныңдыр โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавыздыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызлардыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызыдыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызныңдыр [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызларныңдыр [tt] การออกเสียง : ялмавызларныңдыр โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызынмы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызданмы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызларданмы [tt] การออกเสียง : ялмавызларданмы โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызыннанмы [tt] การออกเสียง : ялмавызыннанмы โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызгамы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызларгамы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызынамы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызнымы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызларнымы [tt] การออกเสียง : ялмавызларнымы โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызымы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызныңмы [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
13/12/2018 ялмавызларныңмы [tt] การออกเสียง : ялмавызларныңмы โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызыныңмы [tt] การออกเสียง : ялмавызыныңмы โดย HetDamspel
13/12/2018 ялмавызлардан [tt] รอการออกเสียง รอการออกเสียง