ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/06/2012 butter [fr] การออกเสียงคำว่า butter คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2012 bordel [fr] การออกเสียงคำว่า bordel คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2012 crétin [fr] การออกเสียงคำว่า crétin คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/06/2012 déprime [fr] การออกเสียงคำว่า déprime คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2012 rateau [fr] การออกเสียงคำว่า rateau คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/06/2012 putain [fr] การออกเสียงคำว่า putain คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/06/2012 allume [fr] การออกเสียงคำว่า allume คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/06/2012 téléphone [fr] การออกเสียงคำว่า téléphone คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/10/2010 épargné [fr] การออกเสียงคำว่า épargné คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 entretenue [fr] การออกเสียงคำว่า entretenue คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Céline [fr] การออกเสียงคำว่า Céline คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/10/2010 Germain Boffrand [fr] การออกเสียงคำว่า Germain Boffrand คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Herestauss [fr] การออกเสียงคำว่า Herestauss คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Boy Capel [fr] การออกเสียงคำว่า Boy Capel คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Des Esseintes [fr] การออกเสียงคำว่า Des Esseintes คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 cendrier [fr] การออกเสียงคำว่า cendrier คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2010 Marie-Claire Ropars [fr] การออกเสียงคำว่า Marie-Claire Ropars คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Étienne Balsan [fr] การออกเสียงคำว่า Étienne Balsan คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Katia Chour [fr] การออกเสียงคำว่า Katia Chour คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 cigarette [fr] การออกเสียงคำว่า cigarette คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/10/2010 Goebbels [fr] การออกเสียงคำว่า Goebbels คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 сuisance [fr] การออกเสียงคำว่า сuisance คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Montaillou [fr] การออกเสียงคำว่า Montaillou คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 troménie [fr] การออกเสียงคำว่า troménie คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 frôlé [fr] การออกเสียงคำว่า frôlé คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Gordon [fr] การออกเสียงคำว่า Gordon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 répondez s`il vous plait [fr] การออกเสียงคำว่า répondez s`il vous plait คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2010 évaporite [fr] การออกเสียงคำว่า évaporite คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 pétrologie [fr] การออกเสียงคำว่า pétrologie คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2010 Elzévir [fr] การออกเสียงคำว่า Elzévir คะแนนโหวต 0 คะแนน