ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/06/2012 butter [fr] butter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2012 bordel [fr] bordel การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/06/2012 crétin [fr] crétin การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/06/2012 déprime [fr] déprime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2012 rateau [fr] rateau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/06/2012 putain [fr] putain การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/06/2012 allume [fr] allume การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/06/2012 téléphone [fr] téléphone การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/10/2010 épargné [fr] épargné การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 entretenue [fr] entretenue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Céline [fr] Céline การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/10/2010 Germain Boffrand [fr] Germain Boffrand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Herestauss [fr] Herestauss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Boy Capel [fr] Boy Capel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Des Esseintes [fr] Des Esseintes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 cendrier [fr] cendrier การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 Marie-Claire Ropars [fr] Marie-Claire Ropars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Étienne Balsan [fr] Étienne Balsan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Katia Chour [fr] Katia Chour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 cigarette [fr] cigarette การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/10/2010 Goebbels [fr] Goebbels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 сuisance [fr] сuisance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Montaillou [fr] Montaillou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 troménie [fr] troménie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 frôlé [fr] frôlé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Gordon [fr] Gordon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 répondez s`il vous plait [fr] répondez s`il vous plait การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2010 évaporite [fr] évaporite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 pétrologie [fr] pétrologie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2010 Elzévir [fr] Elzévir การออกเสียง 0คะแนนโหวต