ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/07/2012 significano [it] significano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2012 La Serenissima [it] La Serenissima การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2012 seccatore [it] seccatore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 appenniniche [it] appenniniche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 albergaccio [it] albergaccio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 azienda agricola [it] azienda agricola การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/07/2012 Cannoncini [it] Cannoncini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 Cannoncini di sfoglia [it] Cannoncini di sfoglia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 emana [it] emana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 striscione [it] striscione การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/07/2012 Lucerne [it] Lucerne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 vespaiola [it] vespaiola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 allegrini [it] allegrini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 malvasia delle Lipari [it] malvasia delle Lipari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 Casalba [it] Casalba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 Cassino d'Alberi [it] Cassino d'Alberi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 nuragus di Cagliari [it] nuragus di Cagliari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 rosso piceno [it] rosso piceno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2012 vinca [it] vinca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 Casalorzo Geroldi [it] Casalorzo Geroldi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 pinerolese [it] pinerolese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 carpentiere edile [it] carpentiere edile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 cenerentola [it] cenerentola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 marocchino [it] marocchino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 Maurizio [it] Maurizio การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/07/2012 vaffanculo [it] vaffanculo การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/07/2012 Gli Aristogatti [it] Gli Aristogatti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 sgasare [it] sgasare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 spaghetti all'amatriciana [it] spaghetti all'amatriciana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/07/2012 garantita [it] garantita การออกเสียง 0คะแนนโหวต