ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/07/2012 significano [it] การออกเสียงคำว่า significano คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2012 La Serenissima [it] การออกเสียงคำว่า La Serenissima คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2012 seccatore [it] การออกเสียงคำว่า seccatore คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 appenniniche [it] การออกเสียงคำว่า appenniniche คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 albergaccio [it] การออกเสียงคำว่า albergaccio คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 azienda agricola [it] การออกเสียงคำว่า azienda agricola คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/07/2012 Cannoncini [it] การออกเสียงคำว่า Cannoncini คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 Cannoncini di sfoglia [it] การออกเสียงคำว่า Cannoncini di sfoglia คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 emana [it] การออกเสียงคำว่า emana คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 striscione [it] การออกเสียงคำว่า striscione คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/07/2012 Lucerne [it] การออกเสียงคำว่า Lucerne คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 vespaiola [it] การออกเสียงคำว่า vespaiola คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 allegrini [it] การออกเสียงคำว่า allegrini คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 malvasia delle Lipari [it] การออกเสียงคำว่า malvasia delle Lipari คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 Casalba [it] การออกเสียงคำว่า Casalba คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 Cassino d'Alberi [it] การออกเสียงคำว่า Cassino d'Alberi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 nuragus di Cagliari [it] การออกเสียงคำว่า nuragus di Cagliari คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 rosso piceno [it] การออกเสียงคำว่า rosso piceno คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/07/2012 vinca [it] การออกเสียงคำว่า vinca คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 Casalorzo Geroldi [it] การออกเสียงคำว่า Casalorzo Geroldi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 pinerolese [it] การออกเสียงคำว่า pinerolese คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 carpentiere edile [it] การออกเสียงคำว่า carpentiere edile คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 cenerentola [it] การออกเสียงคำว่า cenerentola คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 marocchino [it] การออกเสียงคำว่า marocchino คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 Maurizio [it] การออกเสียงคำว่า Maurizio คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/07/2012 vaffanculo [it] การออกเสียงคำว่า vaffanculo คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/07/2012 Gli Aristogatti [it] การออกเสียงคำว่า Gli Aristogatti คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 sgasare [it] การออกเสียงคำว่า sgasare คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 spaghetti all'amatriciana [it] การออกเสียงคำว่า spaghetti all'amatriciana คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/07/2012 garantita [it] การออกเสียงคำว่า garantita คะแนนโหวต 0 คะแนน