ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2012 modevetenskap [sv] การออกเสียง : modevetenskap 0 โหวต
12/09/2012 gymnasieutbildningen [sv] การออกเสียง : gymnasieutbildningen 0 โหวต
12/09/2012 avancerade [sv] การออกเสียง : avancerade 0 โหวต
12/09/2012 högskolekompetens [sv] การออกเสียง : högskolekompetens 0 โหวต
12/09/2012 kunskapsmässigt [sv] การออกเสียง : kunskapsmässigt 0 โหวต
12/09/2012 tvivelaktiga [sv] การออกเสียง : tvivelaktiga 0 โหวต
12/09/2012 konkurrensförmåga [sv] การออกเสียง : konkurrensförmåga 0 โหวต
12/09/2012 innovation [sv] การออกเสียง : innovation 0 โหวต
12/09/2012 examina [sv] การออกเสียง : examina 0 โหวต
12/09/2012 högskoleutbildningen [sv] การออกเสียง : högskoleutbildningen 0 โหวต
12/09/2012 kunskapsmässig [sv] การออกเสียง : kunskapsmässig 0 โหวต
12/09/2012 kvalificerande [sv] การออกเสียง : kvalificerande 0 โหวต
12/09/2012 sysselsättningsarena [sv] การออกเสียง : sysselsättningsarena 0 โหวต
12/09/2012 kunskaps­prat [sv] การออกเสียง : kunskaps­prat 0 โหวต
12/09/2012 Säkerställ [sv] การออกเสียง : Säkerställ 0 โหวต
12/09/2012 examinatorer [sv] การออกเสียง : examinatorer 0 โหวต
12/09/2012 högskoleledningar [sv] การออกเสียง : högskoleledningar 0 โหวต
12/09/2012 utbildningar [sv] การออกเสียง : utbildningar 0 โหวต
12/09/2012 studieinsats [sv] การออกเสียง : studieinsats 0 โหวต
12/09/2012 examensbevis [sv] การออกเสียง : examensbevis 0 โหวต
12/09/2012 högskolelärare [sv] การออกเสียง : högskolelärare 0 โหวต
12/09/2012 kvalificera [sv] การออกเสียง : kvalificera 0 โหวต
12/09/2012 lättsmälta [sv] การออกเสียง : lättsmälta 0 โหวต
12/09/2012 Välj [sv] การออกเสียง : Välj 0 โหวต
12/09/2012 undvik [sv] การออกเสียง : undvik 0 โหวต
12/09/2012 fritidsvetenskap [sv] การออกเสียง : fritidsvetenskap 0 โหวต
12/09/2012 intetsägande [sv] การออกเสียง : intetsägande 0 โหวต
12/09/2012 Artikelförfattaren [sv] การออกเสียง : Artikelförfattaren 0 โหวต
12/09/2012 utkommer [sv] การออกเสียง : utkommer 0 โหวต
12/09/2012 förkärlek [sv] การออกเสียง : förkärlek 0 โหวต