ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/09/2012 förlorats [sv] การออกเสียง : förlorats 0 โหวต
11/09/2012 dagsvärdet [sv] การออกเสียง : dagsvärdet 0 โหวต
11/09/2012 förkommer [sv] การออกเสียง : förkommer 0 โหวต
11/09/2012 modernitet [sv] การออกเสียง : modernitet 0 โหวต
11/09/2012 rättsskyddsförsäkring [sv] การออกเสียง : rättsskyddsförsäkring 0 โหวต
11/09/2012 stilleståndsersättning [sv] การออกเสียง : stilleståndsersättning 0 โหวต
11/09/2012 hyrbilsförsäkring [sv] การออกเสียง : hyrbilsförsäkring 0 โหวต
11/09/2012 motordrivna [sv] การออกเสียง : motordrivna 0 โหวต
11/09/2012 värdehandlingar [sv] การออกเสียง : värdehandlingar 0 โหวต
11/09/2012 bagageskada [sv] การออกเสียง : bagageskada 0 โหวต
11/09/2012 terrorhandling [sv] การออกเสียง : terrorhandling 0 โหวต
11/09/2012 utrikesdepartementets [sv] การออกเสียง : utrikesdepartementets 0 โหวต
11/09/2012 föreligger [sv] การออกเสียง : föreligger 0 โหวต
11/09/2012 förslitning [sv] การออกเสียง : förslitning 0 โหวต
11/09/2012 anmälas [sv] การออกเสียง : anmälas 0 โหวต
11/09/2012 avlider [sv] การออกเสียง : avlider 0 โหวต
11/09/2012 avbryts [sv] การออกเสียง : avbryts 0 โหวต
11/09/2012 självriskskydd [sv] การออกเสียง : självriskskydd 0 โหวต
11/09/2012 självrisk [sv] การออกเสียง : självrisk 0 โหวต
11/09/2012 bilförsäkring [sv] การออกเสียง : bilförsäkring 0 โหวต
11/09/2012 larmcentral [sv] การออกเสียง : larmcentral 0 โหวต
11/09/2012 skadetillfälle [sv] การออกเสียง : skadetillfälle 0 โหวต
11/09/2012 permanenta [sv] การออกเสียง : permanenta 0 โหวต
11/09/2012 självrisken [sv] การออกเสียง : självrisken 0 โหวต
11/09/2012 personbil [sv] การออกเสียง : personbil 0 โหวต
11/09/2012 reseskydd [sv] การออกเสียง : reseskydd 0 โหวต
11/09/2012 medförts [sv] การออกเสียง : medförts 0 โหวต
11/09/2012 oanvänd [sv] การออกเสียง : oanvänd 0 โหวต
11/09/2012 bilens [sv] การออกเสียง : bilens 0 โหวต
11/09/2012 avbrottsersättning [sv] การออกเสียง : avbrottsersättning 0 โหวต