ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/09/2012 ordinerat [sv] การออกเสียง : ordinerat 0 โหวต
11/09/2012 utarbetats [sv] การออกเสียง : utarbetats 0 โหวต
11/09/2012 tarminfektion [sv] การออกเสียง : tarminfektion 0 โหวต
11/09/2012 halsfluss [sv] การออกเสียง : halsfluss 0 โหวต
11/09/2012 bihåleinflammation [sv] การออกเสียง : bihåleinflammation 0 โหวต
11/09/2012 öroninflammation [sv] การออกเสียง : öroninflammation 0 โหวต
11/09/2012 aktivitetskostnad [sv] การออกเสียง : aktivitetskostnad 0 โหวต
11/09/2012 därav [sv] การออกเสียง : därav 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/09/2012 lunginflammation [sv] การออกเสียง : lunginflammation 0 โหวต
11/09/2012 urinvägsinfektion [sv] การออกเสียง : urinvägsinfektion 0 โหวต
11/09/2012 operationer [sv] การออกเสียง : operationer 0 โหวต
11/09/2012 förelegat [sv] การออกเสียง : förelegat 0 โหวต
11/09/2012 orsakats [sv] การออกเสียง : orsakats 0 โหวต
11/09/2012 outnyttjad [sv] การออกเสียง : outnyttjad 0 โหวต
11/09/2012 sömnmedel [sv] การออกเสียง : sömnmedel 0 โหวต
11/09/2012 berusningsmedel [sv] การออกเสียง : berusningsmedel 0 โหวต
11/09/2012 narkotiska [sv] การออกเสียง : narkotiska 0 โหวต
11/09/2012 utflyktsavgift [sv] การออกเสียง : utflyktsavgift 0 โหวต
11/09/2012 störning [sv] การออกเสียง : störning 0 โหวต
11/09/2012 kursavgift [sv] การออกเสียง : kursavgift 0 โหวต
11/09/2012 verifikationer [sv] การออกเสียง : verifikationer 0 โหวต
11/09/2012 förbetald [sv] การออกเสียง : förbetald 0 โหวต
11/09/2012 sportrelaterad [sv] การออกเสียง : sportrelaterad 0 โหวต
11/09/2012 aktsam [sv] การออกเสียง : aktsam 0 โหวต
11/09/2012 egendomen [sv] การออกเสียง : egendomen 0 โหวต
11/09/2012 aktivitetskostnaderna [sv] การออกเสียง : aktivitetskostnaderna 0 โหวต
11/09/2012 föremålets [sv] การออกเสียง : föremålets 0 โหวต
11/09/2012 säkerhetsskåp [sv] การออกเสียง : säkerhetsskåp 0 โหวต
11/09/2012 förloras [sv] การออกเสียง : förloras 0 โหวต
11/09/2012 låsas [sv] การออกเสียง : låsas 0 โหวต