ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2012 vardagsnära [sv] การออกเสียง : vardagsnära 0 โหวต
12/09/2012 operativa [sv] การออกเสียง : operativa 0 โหวต
12/09/2012 polisarbetet [sv] การออกเสียง : polisarbetet 0 โหวต
12/09/2012 prioriteras [sv] การออกเสียง : prioriteras 0 โหวต
12/09/2012 efterlyser [sv] การออกเสียง : efterlyser 0 โหวต
12/09/2012 omorganisation [sv] การออกเสียง : omorganisation 0 โหวต
12/09/2012 arbetardriven [sv] การออกเสียง : arbetardriven 0 โหวต
12/09/2012 verksamhetsutveckling [sv] การออกเสียง : verksamhetsutveckling 0 โหวต
12/09/2012 bom [sv] การออกเสียง : bom 0 โหวต
12/09/2012 takhöjden [sv] การออกเสียง : takhöjden 0 โหวต
12/09/2012 satsad [sv] การออกเสียง : satsad 0 โหวต
12/09/2012 skattekrona [sv] การออกเสียง : skattekrona 0 โหวต
12/09/2012 delbetänkande [sv] การออกเสียง : delbetänkande 0 โหวต
12/09/2012 pensionsåldersutredningen [sv] การออกเสียง : pensionsåldersutredningen 0 โหวต
12/09/2012 arbetsbrist [sv] การออกเสียง : arbetsbrist 0 โหวต
12/09/2012 anpassningsbara [sv] การออกเสียง : anpassningsbara 0 โหวต
12/09/2012 bestrids [sv] การออกเสียง : bestrids 0 โหวต
12/09/2012 genomförde [sv] การออกเสียง : genomförde 0 โหวต
12/09/2012 rekryterare [sv] การออกเสียง : rekryterare 0 โหวต
12/09/2012 intygade [sv] การออกเสียง : intygade 0 โหวต
12/09/2012 topptalanger [sv] การออกเสียง : topptalanger 0 โหวต
12/09/2012 Trygghetsrådet [sv] การออกเสียง : Trygghetsrådet 0 โหวต
12/09/2012 åldrarna [sv] การออกเสียง : åldrarna 0 โหวต
12/09/2012 tillfrågade [sv] การออกเสียง : tillfrågade 0 โหวต
12/09/2012 åldersfixeringen [sv] การออกเสียง : åldersfixeringen 0 โหวต
12/09/2012 åldersdiskriminering [sv] การออกเสียง : åldersdiskriminering 0 โหวต
12/09/2012 placerar [sv] การออกเสียง : placerar 0 โหวต
12/09/2012 Genomsnittssiffran [sv] การออกเสียง : Genomsnittssiffran 0 โหวต
12/09/2012 attrahera [sv] การออกเสียง : attrahera 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2012 förvärvsarbetande [sv] การออกเสียง : förvärvsarbetande 0 โหวต