ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2012 utbildningsområdet [sv] การออกเสียง : utbildningsområdet 0 โหวต
12/09/2012 engagerat [sv] การออกเสียง : engagerat 0 โหวต
12/09/2012 lyhördhet [sv] การออกเสียง : lyhördhet 0 โหวต
12/09/2012 Polisförbundet [sv] การออกเสียง : Polisförbundet 0 โหวต
12/09/2012 poliser [sv] การออกเสียง : poliser 0 โหวต
12/09/2012 arbetsmetoder [sv] การออกเสียง : arbetsmetoder 0 โหวต
12/09/2012 karriärutveckling [sv] การออกเสียง : karriärutveckling 0 โหวต
12/09/2012 Medlemsundersökningen [sv] การออกเสียง : Medlemsundersökningen 0 โหวต
12/09/2012 temperaturmätare [sv] การออกเสียง : temperaturmätare 0 โหวต
12/09/2012 uppmärksammat [sv] การออกเสียง : uppmärksammat 0 โหวต
12/09/2012 omorganisationen [sv] การออกเสียง : omorganisationen 0 โหวต
12/09/2012 förstatligandet [sv] การออกเสียง : förstatligandet 0 โหวต
12/09/2012 medarbetarna [sv] การออกเสียง : medarbetarna 0 โหวต
12/09/2012 ledarskapet [sv] การออกเสียง : ledarskapet 0 โหวต
12/09/2012 synpunkter [sv] การออกเสียง : synpunkter 0 โหวต
12/09/2012 ­högskolor [sv] การออกเสียง : ­högskolor 0 โหวต
12/09/2012 universitetsstatus [sv] การออกเสียง : universitetsstatus 0 โหวต
12/09/2012 debatteras [sv] การออกเสียง : debatteras 0 โหวต
12/09/2012 nyutkommen [sv] การออกเสียง : nyutkommen 0 โหวต
12/09/2012 testade [sv] การออกเสียง : testade 0 โหวต
12/09/2012 uppmärksammad [sv] การออกเสียง : uppmärksammad 0 โหวต
12/09/2012 huvudpoängen [sv] การออกเสียง : huvudpoängen 0 โหวต
12/09/2012 studieinsatser [sv] การออกเสียง : studieinsatser 0 โหวต
12/09/2012 högskole­utbildning [sv] การออกเสียง : högskole­utbildning 0 โหวต
12/09/2012 studieovana [sv] การออกเสียง : studieovana 0 โหวต
12/09/2012 Författarna [sv] การออกเสียง : Författarna 0 โหวต
12/09/2012 välutbildade [sv] การออกเสียง : välutbildade 0 โหวต
12/09/2012 framstegen [sv] การออกเสียง : framstegen 0 โหวต
12/09/2012 måttliga [sv] การออกเสียง : måttliga 0 โหวต
12/09/2012 högskolorna [sv] การออกเสียง : högskolorna 0 โหวต