ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/09/2012 Sandstrand [sv] การออกเสียง : Sandstrand 1 โหวต
14/09/2012 grytlapp [sv] การออกเสียง : grytlapp 0 โหวต
14/09/2012 transportbur [sv] การออกเสียง : transportbur 0 โหวต
14/09/2012 sandlåda [sv] การออกเสียง : sandlåda 0 โหวต
14/09/2012 storm [sv] การออกเสียง : storm 0 โหวต
14/09/2012 grönskande [sv] การออกเสียง : grönskande 0 โหวต
14/09/2012 väva [sv] การออกเสียง : väva 1 โหวต
14/09/2012 regndroppe [sv] การออกเสียง : regndroppe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/09/2012 nanovetenskap [sv] การออกเสียง : nanovetenskap 0 โหวต
14/09/2012 gödsel [sv] การออกเสียง : gödsel 0 โหวต
14/09/2012 snöflinga [sv] การออกเสียง : snöflinga 0 โหวต
14/09/2012 vattenskål [sv] การออกเสียง : vattenskål 0 โหวต
14/09/2012 matskål [sv] การออกเสียง : matskål 0 โหวต
14/09/2012 regnskur [sv] การออกเสียง : regnskur 0 โหวต
14/09/2012 korv [sv] การออกเสียง : korv 0 โหวต
13/09/2012 spagetti [sv] การออกเสียง : spagetti 1 โหวต
13/09/2012 tangentbord [sv] การออกเสียง : tangentbord 0 โหวต
13/09/2012 konstant [sv] การออกเสียง : konstant 0 โหวต
13/09/2012 memorera [sv] การออกเสียง : memorera 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 lösvikt [sv] การออกเสียง : lösvikt 0 โหวต
13/09/2012 klubba [sv] การออกเสียง : klubba 2 โหวต
13/09/2012 cykelhjälm [sv] การออกเสียง : cykelhjälm 0 โหวต
13/09/2012 solförmörkelse [sv] การออกเสียง : solförmörkelse 0 โหวต
13/09/2012 kostrådgivare [sv] การออกเสียง : kostrådgivare 0 โหวต
13/09/2012 utförsäkrad [sv] การออกเสียง : utförsäkrad 0 โหวต
13/09/2012 bindningstid [sv] การออกเสียง : bindningstid 0 โหวต
13/09/2012 narkos [sv] การออกเสียง : narkos 0 โหวต
13/09/2012 kataplexi [sv] การออกเสียง : kataplexi 0 โหวต
13/09/2012 uppkörning [sv] การออกเสียง : uppkörning 0 โหวต
13/09/2012 körskola [sv] การออกเสียง : körskola 0 โหวต