ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
12/09/2012 kattungar [sv] การออกเสียง : kattungar 0 โหวต
12/09/2012 eluttag [sv] การออกเสียง : eluttag 0 โหวต
12/09/2012 inventera [sv] การออกเสียง : inventera 0 โหวต
12/09/2012 gryningsljus [sv] การออกเสียง : gryningsljus 0 โหวต
12/09/2012 sänglampa [sv] การออกเสียง : sänglampa 0 โหวต
12/09/2012 taklampa [sv] การออกเสียง : taklampa 0 โหวต
12/09/2012 kusinbarn [sv] การออกเสียง : kusinbarn 0 โหวต
12/09/2012 trädgårdsarbete [sv] การออกเสียง : trädgårdsarbete 0 โหวต
12/09/2012 stigläder [sv] การออกเสียง : stigläder 0 โหวต
12/09/2012 hopprep [sv] การออกเสียง : hopprep 0 โหวต
12/09/2012 stackmyra [sv] การออกเสียง : stackmyra 0 โหวต
12/09/2012 hälta [sv] การออกเสียง : hälta 0 โหวต
12/09/2012 veterinärbesiktning [sv] การออกเสียง : veterinärbesiktning 0 โหวต
12/09/2012 betäckning [sv] การออกเสียง : betäckning 0 โหวต
12/09/2012 fölbrunst [sv] การออกเสียง : fölbrunst 0 โหวต
12/09/2012 stuteri [sv] การออกเสียง : stuteri 0 โหวต
12/09/2012 sto [sv] การออกเสียง : sto 0 โหวต
12/09/2012 hingst [sv] การออกเสียง : hingst 0 โหวต
12/09/2012 valack [sv] การออกเสียง : valack 0 โหวต
12/09/2012 martingal [sv] การออกเสียง : martingal 0 โหวต
12/09/2012 sadelgjord [sv] การออกเสียง : sadelgjord 0 โหวต
12/09/2012 telefonkö [sv] การออกเสียง : telefonkö 0 โหวต
12/09/2012 skrivbordsstol [sv] การออกเสียง : skrivbordsstol 0 โหวต
12/09/2012 sniglar [sv] การออกเสียง : sniglar 0 โหวต
12/09/2012 korthårig [sv] การออกเสียง : korthårig 0 โหวต
12/09/2012 långhårig [sv] การออกเสียง : långhårig 0 โหวต
12/09/2012 badlakan [sv] การออกเสียง : badlakan 0 โหวต
12/09/2012 köksbord [sv] การออกเสียง : köksbord 0 โหวต
12/09/2012 köksbänk [sv] การออกเสียง : köksbänk 0 โหวต
12/09/2012 ångestladdad [sv] การออกเสียง : ångestladdad 0 โหวต