ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
13/09/2012 papperskorg [sv] การออกเสียง : papperskorg 0 โหวต
13/09/2012 soppåse [sv] การออกเสียง : soppåse 0 โหวต
13/09/2012 sommaräng [sv] การออกเสียง : sommaräng 0 โหวต
13/09/2012 gruvarbetare [sv] การออกเสียง : gruvarbetare 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 pannlampa [sv] การออกเสียง : pannlampa 0 โหวต
13/09/2012 båttrafik [sv] การออกเสียง : båttrafik 0 โหวต
13/09/2012 persienner [sv] การออกเสียง : persienner 0 โหวต
13/09/2012 medelhavstemperatur [sv] การออกเสียง : medelhavstemperatur 0 โหวต
13/09/2012 svenskspråkig [sv] การออกเสียง : svenskspråkig 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 trasmatta [sv] การออกเสียง : trasmatta 0 โหวต
13/09/2012 datorskärm [sv] การออกเสียง : datorskärm 0 โหวต
13/09/2012 elelement [sv] การออกเสียง : elelement 0 โหวต
13/09/2012 omdiskutera [sv] การออกเสียง : omdiskutera 0 โหวต
13/09/2012 stationär [sv] การออกเสียง : stationär 0 โหวต
13/09/2012 julklappar [sv] การออกเสียง : julklappar 0 โหวต
13/09/2012 guldstjärna [sv] การออกเสียง : guldstjärna 0 โหวต
13/09/2012 renovering [sv] การออกเสียง : renovering 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 frekvent [sv] การออกเสียง : frekvent 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 poängtera [sv] การออกเสียง : poängtera 0 โหวต
13/09/2012 nollställd [sv] การออกเสียง : nollställd 0 โหวต
13/09/2012 armbandsklocka [sv] การออกเสียง : armbandsklocka 0 โหวต
13/09/2012 åldersbegränsad [sv] การออกเสียง : åldersbegränsad 0 โหวต
13/09/2012 utgrävning [sv] การออกเสียง : utgrävning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 gravfält [sv] การออกเสียง : gravfält 0 โหวต
13/09/2012 stridsvapen [sv] การออกเสียง : stridsvapen 0 โหวต
13/09/2012 finlemmad [sv] การออกเสียง : finlemmad 0 โหวต
13/09/2012 amputera [sv] การออกเสียง : amputera 0 โหวต
13/09/2012 arbetsför [sv] การออกเสียง : arbetsför 0 โหวต
13/09/2012 hostattack [sv] การออกเสียง : hostattack 0 โหวต
13/09/2012 fosterföräldrar [sv] การออกเสียง : fosterföräldrar 0 โหวต