ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/12/2011 concentration [en] การออกเสียงคำว่า concentration คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/12/2011 Google [en] การออกเสียงคำว่า Google คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/11/2011 Minecraft [en] การออกเสียงคำว่า Minecraft คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 tower [en] การออกเสียงคำว่า tower คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 high definition [en] การออกเสียงคำว่า high definition คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 definition [en] การออกเสียงคำว่า definition คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2011 cosplay [en] การออกเสียงคำว่า cosplay คะแนนโหวต 0 คะแนน