ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/12/2011 concentration [en] การออกเสียง : concentration 1 โหวต
18/11/2011 Minecraft [en] การออกเสียง : Minecraft 0 โหวต
16/11/2011 tower [en] การออกเสียง : tower 0 โหวต
16/11/2011 high definition [en] การออกเสียง : high definition 0 โหวต
16/11/2011 definition [en] การออกเสียง : definition 0 โหวต
16/11/2011 cosplay [en] การออกเสียง : cosplay 0 โหวต