ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/11/2011 Uchiha [ja] การออกเสียงคำว่า Uchiha โดย yasuo