ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/04/2009 spiv [en] การออกเสียง : spiv 0 โหวต
01/04/2009 Winchester [en] การออกเสียง : Winchester 0 โหวต
01/04/2009 Worcester [en] การออกเสียง : Worcester 16 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/04/2009 Woburn [en] การออกเสียง : Woburn 0 โหวต