ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/04/2013 skeeter [en] การออกเสียงคำว่า skeeter โดย chewton