ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/08/2010 Iberia [es] การออกเสียง : Iberia 0 โหวต
11/08/2010 Fausto [es] การออกเสียง : Fausto 0 โหวต
11/08/2010 Nibelungos [es] การออกเสียง : Nibelungos 0 โหวต
11/08/2010 próxima estación [es] การออกเสียง : próxima estación 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/08/2010 gitana [es] การออกเสียง : gitana 0 โหวต
11/08/2010 alicantino [es] การออกเสียง : alicantino 0 โหวต
11/08/2010 napolitano [es] การออกเสียง : napolitano 0 โหวต
11/08/2010 maricón [es] การออกเสียง : maricón 1 โหวต
10/08/2010 politoxicómano [es] การออกเสียง : politoxicómano 0 โหวต
10/08/2010 Tres Cantos [es] การออกเสียง : Tres Cantos 0 โหวต
10/08/2010 benzodiacepinas [es] การออกเสียง : benzodiacepinas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 transubstanciación [es] การออกเสียง : transubstanciación 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 Dispositivo intrauterino [es] การออกเสียง : Dispositivo intrauterino 0 โหวต
10/08/2010 malaje [es] การออกเสียง : malaje 0 โหวต
10/08/2010 purgatorio [es] การออกเสียง : purgatorio 1 โหวต
10/08/2010 sacrilegio [es] การออกเสียง : sacrilegio 0 โหวต
10/08/2010 blasfemia [es] การออกเสียง : blasfemia 0 โหวต
10/08/2010 Virgen Santísima [es] การออกเสียง : Virgen Santísima 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 brazos [es] การออกเสียง : brazos 0 โหวต
10/08/2010 onanismo [es] การออกเสียง : onanismo 1 โหวต
10/08/2010 coito [es] การออกเสียง : coito 0 โหวต
10/08/2010 La Virgen María [es] การออกเสียง : La Virgen María 0 โหวต
10/08/2010 La Virgen del Rocío [es] การออกเสียง : La Virgen del Rocío 0 โหวต
10/08/2010 Virgen María [es] การออกเสียง : Virgen María 0 โหวต
10/08/2010 Misterio de Elche [es] การออกเสียง : Misterio de Elche 0 โหวต
10/08/2010 Universidad de Alicante [es] การออกเสียง : Universidad de Alicante 0 โหวต
10/08/2010 El Corte Inglés [es] การออกเสียง : El Corte Inglés 1 โหวต
10/08/2010 pescaíto frito [es] การออกเสียง : pescaíto frito 0 โหวต
10/08/2010 Caravaca de la Cruz [es] การออกเสียง : Caravaca de la Cruz 0 โหวต
10/08/2010 Totana [es] การออกเสียง : Totana 0 โหวต