ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/08/2010 fortísimo [es] การออกเสียง : fortísimo 0 โหวต
12/08/2010 señorito andaluz [es] การออกเสียง : señorito andaluz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2010 estilismo [es] การออกเสียง : estilismo 0 โหวต
12/08/2010 funicular [es] การออกเสียง : funicular 1 โหวต
12/08/2010 canalla [es] การออกเสียง : canalla 0 โหวต
12/08/2010 gonorrea [es] การออกเสียง : gonorrea 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2010 concentración [es] การออกเสียง : concentración 0 โหวต
12/08/2010 regionalismo [es] การออกเสียง : regionalismo 0 โหวต
12/08/2010 transformaciones [es] การออกเสียง : transformaciones 0 โหวต
12/08/2010 emergencias [es] การออกเสียง : emergencias 0 โหวต
12/08/2010 fecundar [es] การออกเสียง : fecundar 0 โหวต
12/08/2010 inseminar [es] การออกเสียง : inseminar 0 โหวต
12/08/2010 famoso [es] การออกเสียง : famoso 1 โหวต
12/08/2010 ascensor [es] การออกเสียง : ascensor 3 โหวต
12/08/2010 alpino [es] การออกเสียง : alpino 0 โหวต
12/08/2010 territorial [es] การออกเสียง : territorial 0 โหวต
12/08/2010 purificar [es] การออกเสียง : purificar 0 โหวต
12/08/2010 apiadar [es] การออกเสียง : apiadar 0 โหวต
12/08/2010 indignarse [es] การออกเสียง : indignarse 0 โหวต
12/08/2010 misericordia [es] การออกเสียง : misericordia 1 โหวต
12/08/2010 absolutismo [es] การออกเสียง : absolutismo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2010 ilustración [es] การออกเสียง : ilustración 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2010 manipular [es] การออกเสียง : manipular 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2010 católico [es] การออกเสียง : católico 0 โหวต
12/08/2010 abandonar [es] การออกเสียง : abandonar 4 โหวต
12/08/2010 misterio [es] การออกเสียง : misterio 1 โหวต
12/08/2010 injusticia [es] การออกเสียง : injusticia 1 โหวต
12/08/2010 engreído [es] การออกเสียง : engreído 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/08/2010 maleducado [es] การออกเสียง : maleducado 1 โหวต
12/08/2010 conocer [es] การออกเสียง : conocer 0 โหวต