ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2010 copón [es] การออกเสียง : copón 0 โหวต
30/12/2010 Sangonera La Seca [es] การออกเสียง : Sangonera La Seca 0 โหวต
24/08/2010 Palmeral de Elche [es] การออกเสียง : Palmeral de Elche 0 โหวต
22/08/2010 Guardamar del Segura [es] การออกเสียง : Guardamar del Segura 0 โหวต
22/08/2010 Petrel [es] การออกเสียง : Petrel 0 โหวต
12/08/2010 alpino [es] การออกเสียง : alpino 0 โหวต
11/08/2010 Nibelungos [es] การออกเสียง : Nibelungos 0 โหวต
11/08/2010 próxima estación [es] การออกเสียง : próxima estación 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 politoxicómano [es] การออกเสียง : politoxicómano 0 โหวต
10/08/2010 benzodiacepinas [es] การออกเสียง : benzodiacepinas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 transubstanciación [es] การออกเสียง : transubstanciación 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 Dispositivo intrauterino [es] การออกเสียง : Dispositivo intrauterino 0 โหวต
10/08/2010 malaje [es] การออกเสียง : malaje 0 โหวต
10/08/2010 Virgen Santísima [es] การออกเสียง : Virgen Santísima 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2010 Misterio de Elche [es] การออกเสียง : Misterio de Elche 0 โหวต
10/08/2010 Universidad de Alicante [es] การออกเสียง : Universidad de Alicante 0 โหวต
10/08/2010 pescaíto frito [es] การออกเสียง : pescaíto frito 0 โหวต
10/08/2010 Caravaca de la Cruz [es] การออกเสียง : Caravaca de la Cruz 0 โหวต
10/08/2010 postcoital [es] การออกเสียง : postcoital 0 โหวต
10/08/2010 Costa Blanca [es] การออกเสียง : Costa Blanca 0 โหวต