ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/03/2011 promenader [sv] promenader การออกเสียง -2คะแนนโหวต
07/03/2011 försummat [sv] försummat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 tjatade [sv] tjatade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 villkors [sv] villkors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 ensammare [sv] ensammare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 varaktiga [sv] varaktiga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 ensamhetskänsla [sv] ensamhetskänsla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/03/2011 dödligt [sv] dödligt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 eftersläng [sv] eftersläng การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 tyrolaren [sv] tyrolaren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 konstnärligt [sv] konstnärligt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 kritiserat [sv] kritiserat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 kontinuerliga [sv] kontinuerliga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 reklamfri [sv] reklamfri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 Göransson [sv] Göransson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 Danske [sv] Danske การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 epistlar [sv] epistlar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 Stabbyskogen [sv] Stabbyskogen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 optimistisk [sv] optimistisk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/03/2011 utbytte [sv] utbytte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 spånade [sv] spånade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 folkkampanjer [sv] folkkampanjer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 populärt [sv] populärt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 refuserad [sv] refuserad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 degade [sv] degade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 pressande [sv] pressande การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 befäste [sv] befäste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 likheterna [sv] likheterna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 stressar [sv] stressar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2011 gunås [sv] gunås การออกเสียง 0คะแนนโหวต