ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/03/2011 promenader [sv] การออกเสียงคำว่า promenader คะแนนโหวต -2 คะแนน
07/03/2011 försummat [sv] การออกเสียงคำว่า försummat คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 tjatade [sv] การออกเสียงคำว่า tjatade คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 villkors [sv] การออกเสียงคำว่า villkors คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 ensammare [sv] การออกเสียงคำว่า ensammare คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 varaktiga [sv] การออกเสียงคำว่า varaktiga คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 ensamhetskänsla [sv] การออกเสียงคำว่า ensamhetskänsla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2011 dödligt [sv] การออกเสียงคำว่า dödligt คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 eftersläng [sv] การออกเสียงคำว่า eftersläng คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 tyrolaren [sv] การออกเสียงคำว่า tyrolaren คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 konstnärligt [sv] การออกเสียงคำว่า konstnärligt คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 kritiserat [sv] การออกเสียงคำว่า kritiserat คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 kontinuerliga [sv] การออกเสียงคำว่า kontinuerliga คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 reklamfri [sv] การออกเสียงคำว่า reklamfri คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 Göransson [sv] การออกเสียงคำว่า Göransson คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 Danske [sv] การออกเสียงคำว่า Danske คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 epistlar [sv] การออกเสียงคำว่า epistlar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 Stabbyskogen [sv] การออกเสียงคำว่า Stabbyskogen คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 optimistisk [sv] การออกเสียงคำว่า optimistisk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2011 utbytte [sv] การออกเสียงคำว่า utbytte คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 spånade [sv] การออกเสียงคำว่า spånade คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 folkkampanjer [sv] การออกเสียงคำว่า folkkampanjer คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 populärt [sv] การออกเสียงคำว่า populärt คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 refuserad [sv] การออกเสียงคำว่า refuserad คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 degade [sv] การออกเสียงคำว่า degade คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 pressande [sv] การออกเสียงคำว่า pressande คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 befäste [sv] การออกเสียงคำว่า befäste คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 likheterna [sv] การออกเสียงคำว่า likheterna คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 stressar [sv] การออกเสียงคำว่า stressar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2011 gunås [sv] การออกเสียงคำว่า gunås คะแนนโหวต 0 คะแนน