ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2010 sandwich [en] การออกเสียงคำว่า sandwich คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 flubber [en] การออกเสียงคำว่า flubber คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2010 iPod [en] การออกเสียงคำว่า iPod คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/03/2010 cheese [en] การออกเสียงคำว่า cheese คะแนนโหวต 2 คะแนน